Ocena transdermalnego transportu kolagenu i kwasu hialuronowego za pomocą nośników mikroemulsyjnych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena transdermalnego transportu kolagenu i kwasu hialuronowego za pomocą nośników mikroemulsyjnych

Głównym celem projektu jest badanie i poznanie mechanizmów warunkujących transport przezskórny składników aktywnych, zawartych w nanonośnikach, będących układami mikroemulsyjmi. Mikroemulsje, dzięki swoim charakterystycznym właściwościom, mają zdolność do przenoszenia związków do różnych miejsc docelowych w organizmie oraz kontrolowania stopnia ich uwalniania. Ich ogromny potencjał jako nanonośników transdermalnych wymaga zatem oceny stopnia oraz kinetyki transportu przez skórę. Ponadto, jako składniki aktywne „zamknięte” w mikroemulsjach zostaną użyte naturalne polimery (kolagen i kwas hialuronowy). Analiza przenikania tych związków rozszerzy wiedzę podstawową na temat możliwości wprowadzania związków wielkocząsteczkowych do skóry, których to informacji brakuje w literaturze naukowej. Do utworzenia mikroemulsji, których rozmiar cząstek wynosi 10-100 nm, niezbędne jest użycie wysokiego stężenia surfaktantów i kosurfaktantów, które odpowiadają za ich trwałość. Duża ilość stabilizatorów wiąże się z kolei z możliwością podrażnienia skóry, nawet w przypadku użycia składników dozwolonych w produktach kosmetycznych czy farmaceutycznych. W związku z powyższym, założenia badawcze niniejszego projektu przewidują przeprowadzenie analizy profilu toksyczności badanych mikroemulsji w kontakcie z modelowymi komórkami/ekwiwalentami skóry, w celu określenia ich fundamentalnego oddziaływania na skórę. Wymiernym efektem przeprowadzonych badań będzie uzyskanie i rozszerzenie podstawowej wiedzy naukowej na temat oddziaływania nanonośników w formie mikroemulsji ze skórą. Wyznaczony stopień przenikania oraz kinetyka transportu wskaże poziom biodostępności badanych, składników aktywnych. Zastosowanie w tej roli kolagenu i kwasu hialuronowego pozwoli na określenie podstaw przenikania również innych związków wielkocząsteczkowych, do danej warstwy skóry. Podstawowy wpływ na skórę pozostałych składników mikroemulsji, głównie stabilizatorów, wyznaczą badania profilu toksyczności. Efektem końcowym prac będzie przygotowanie publikacji o charakterze pracy oryginalnej, która będzie stanowiła bardzo ważną kontynuację dotychczas przeprowadzonych przez autora projektu badań fundamentalnych, w zakresie analizy parametrów i warunków wpływających na transdermalny transport mikroemulsji i ich oddziaływania na skórę.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
DEC-2017/01/X/ST4/01498 z dnia 2017-12-23
Okres realizacji:
2017-12-23 - 2018-12-22
Kierownik projektu:
dr inż. Patrycja Szumała
Realizowany w:
Katedra Technologii Koloidów i Lipidów
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 174 razy