Ocena wpływu metody przygotowywania hydrożeli chitozanu oraz dodatku wypełniacza w postaci nanocząstek ZnO na ich aktywość przeciwdrobnostrojową oraz cytotoksyczność w tworzeniu nośników komórkowych. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ocena wpływu metody przygotowywania hydrożeli chitozanu oraz dodatku wypełniacza w postaci nanocząstek ZnO na ich aktywość przeciwdrobnostrojową oraz cytotoksyczność w tworzeniu nośników komórkowych.

Celem projektu jest wyznaczenie zależności pomiędzy aktywnością przeciwdrobnoustrojową a cytotoksycznością kserożeli chitozanowych wytwarzanych poprzez rozpuszczenie polimeru w kwasie oraz saturację ditlenkiem węgla i zawierających dodatek tlenku cynku w formie nanocząstek. Testy przeprowadzone zostaną w funkcji masy czasteczkowej oraz stopnia deacetylacji polimeru. Wyniki badań pozwolą na planowanie składu chitozanowych rusztowań komórkowych ze względu na specyfikę docelowo hodowanych komórek i ich wymagań.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr inż. Szymon Mania
Realizowany w:
Katedra Chemii,Technologii i Biotechnologii Żywności
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 5 razy