Ochrona krajobrazu w ocenach oddziaływania na środowisko w świetle współczesnych uwarunkowań prawno-metodologicznych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ochrona krajobrazu w ocenach oddziaływania na środowisko w świetle współczesnych uwarunkowań prawno-metodologicznych

Realizacja projektu ma na celu debatę naukową nt ochrony szeroko pojętego krajobrazu w ocenach oddziaływania na środowisko (OOŚ) w świetle współczesnych uwarunkowań prawno-metodologicznych. Degradacja krajobrazu narasta, zmiany często są nieodwracalne. Potrzebne są więc niezwłoczne i skuteczne działania mające zapobiegać dalszym niekorzystnym przemianom krajobrazu. W debacie wezmą udział naukowcy z uczelni wyższych zajmujący się tymi zagadnieniami teoretycznie oraz praktycy biorący aktywny udział w procedurach OOŚ jako eksperci. Debacie przysłuchiwać się będą i zadawać pytania przedstawiciele urzędów i instytucji związanych z ochroną środowiska (m.in. RDOŚ, Centrum Edukacji Ekologicznej, Zarządy Parków Krajobrazowych, Wydziały Ochrony Środowiska), oraz studenci Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej (WAPG) z kierunku Gospodarka Przestrzenna. Debata odbędzie się w I-szym kwartale 2018 r. na Politechnice Gdańskiej. Informacje i wnioski z debaty zostaną opracowane i opublikowane na stronie Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz rozesłane do instytucji biorących udział w debacie. Projekt będzie miał duże znaczenie dla PG, dzięki upowszechnieniu wśród naukowców i studentów PG najnowszej wiedzy i doświadczeń z zakresu ochrony krajobrazu w ramach OOŚ. Podwyższą oni swoje kwalifikacje zawodowe i wiedzę w tym zakresie. Ponadto fakt, że debata będzie organizowana przez PG i odbędzie się na WAPG ma istotne znaczenie dla wizerunku PG jako uczelni wpisującej się w szeroko rozumiane działania na rzecz ochrony środowiska, w tym krajobrazu - jego syntezy.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
WFOŚ
Instytucja:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. arch. Aleksandra Sas-Bojarska
Realizowany w:
Wydział Architektury
Wartość projektu:
6 250.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 48 razy