Ogólna teoria syntezy i projektowania pasmowo-przepustowych wnękowych filtrów mikrofalowych ze sprzężeniami zależnymi od częstotliwości - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Ogólna teoria syntezy i projektowania pasmowo-przepustowych wnękowych filtrów mikrofalowych ze sprzężeniami zależnymi od częstotliwości

Celem naukowym projektu jest stworzenie podstaw teoretycznych dla dotychczas nie rozwiązanego problemu jakim jest synteza oraz projektowanie pasmowo- przepustowych filtrów mikrofalowych o dowolnie sprzężonych wnękach, w których współczynniki sprzężeń zależne są od częstotliwości. Plan badawczy projektu jest następujący: - teoretyczna analiza problemu syntezy wraz z konstrukcją wielomianów opisujących funkcję filtrującą - sformułowanie syntezy macierzy sprzężeń w postaci pęku macierzowego oraz uogólnionego problemu własnego -rozwiązanie problemu syntezy poprzez wykorzystanie algorytmu programowania kwadratowego, w którym referencyjne zera i bieguny funkcji admitancyjnych wyznaczone są z funkcji filtrującej -stworzenie oprogramowania do syntezy macierzy sprzężeń w dowolnej topologii zawierającej sprzężenia zależne od częstotliwości z uwzględnieniem dyspersyjnego połączenia pomiędzy źródłem, a obciążeniem, oraz opracowanie oprogramowania umożliwiającego identyfikację (ekstrakcję) macierzy sprzężeń na podstawie analizy charakterystyk transmisyjnych filtru (uzyskanych z pomiarów lub z komputerowych symulacji elektromagnetycznych -przeprowadzenie szeregu symulacji w celu znalezienia nowych topologii pozwalających realizować filtry o wysokiej selektywności oraz zwartej konstrukcji -zaprojektowanie oraz optymalizacja wybranych filtrów w konfiguracji in-line z zerami transmisyjnymi oraz filtrów z liczbą zer transmisyjnych większą od ilości rezonatorów co jest niemożliwe do uzyskania klasycznymi metodami syntezy -wykonanie wybranych projektów filtrów -weryfikacja eksperymentalną teorii, algorytmów syntezy i ekstrakcji macierzy sprzężeń oraz całej nowej metody projektowania. Nowa, ogólna metoda syntezy zostanie opracowana dla najbardziej ogólnych (w praktyce dowolnych) przypadków topologii sprzężeń wnęk rezonansowych filtrów uwzględniając przy tym dyspersyjne (zależne od częstotliwości) sprzężenie między źródłem a obciążeniem. Technika opracowana w projekcie umożliwi projektowanie pasmowo-przepustowych filtrów o wysokiej selektywności oraz kompaktowej budowie dla nowoczesnych systemów komunikacji bezprzewodowej.

Informacje szczegółowe

Porozumienie:
UMO-2011/01/B/ST7/06634 z dnia 2011-12-30
Okres realizacji:
2011-12-30 - 2015-01-29
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski
Realizowany w:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wartość projektu:
676 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 164 razy