Określanie kinetyki procesów korozji lokalnej za pomocą nowego zmiennoprądowego trybu Elektrochemicznej Mikroskopii Skaningowej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Określanie kinetyki procesów korozji lokalnej za pomocą nowego zmiennoprądowego trybu Elektrochemicznej Mikroskopii Skaningowej

Celem niniejszego projektu jest stworzenie nowej i miarodajnej metody do badania układów z obszarami aktywno-pasywnymi w warunkach ekspozycji w roztworach. Główna hipoteza Projektu opiera się na materiałach niehomogenicznych elektrycznie, których lokalne obrazowanie impedancyjne może dostarczyć wielu informacji na temat kinetyki procesów elektrodowych na nich zachodzących w warunkach zbliżonych do ekspozycji naturalnych. Autorzy wierzą, iż dzięki podejściu wieloczęstotliwościowemu będzie możliwe zobrazowanie i wyznaczenie parametrów elektrycznych powierzchni, co pomoże znacznie zwiększyć wiedzę na temat poszczególnych etapów korozji lokalnej. Z drugiej strony mapy harmonicznych pozwolą określić obszary nieliniowe, a więc te na których zachodzi inicjacja procesów korozji.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
AC-SECM
Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2015/19/N/ST5/02659 z dnia 2016-08-23
Okres realizacji:
2016-08-23 - 2018-08-22
Kierownik projektu:
Łukasz Burczyk
Realizowany w:
Katedra Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej
Wartość projektu:
93 600.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 2

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

wyświetlono 203 razy