Określenie jakości wyrobów winiarskich domowej produkcji pod względem zawartości amin biogennych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Określenie jakości wyrobów winiarskich domowej produkcji pod względem zawartości amin biogennych

Na szeroką skalę prowadzi się domową produkcję wina, które następnie jest dopuszczone do obrotu. Pomimo tego, że istnieją przepisy prawne regulujące taką produkcję, to często nie zawierają one informacji o możliwych limitach stężeń AB. Dlatego w celu ochrony zdrowia i życia ludzkiego, tak ważne jest kontrolowanie nie tylko win przemysłowych, ale również win wytwarzanych domowym sposobem, zarówno tych dopuszczonych do obrotu jak i tych wytworzonych na własny użytek. W związku z tym, opracowanie nowych metodyk analitycznych, które w sposób szybki, tani i bezpieczny dla środowiska umożliwiły by jakościowe i ilościowe oznaczanie poszczególnych AB w winie ma zasadnicze znaczenie. Głównym celem podjętych badań jest opracowanie, optymalizacja i walidacja nowych metodyk analitycznych umożliwiających równoczesne oznaczanie wybranych AB w próbkach wina domowej produkcji z wykorzystaniem technik mikroekstrakcji (SPME i SBSE) połączonej z procesem derywatyzacji na etapie przygotowania próbki do analizy oraz technik GC-MS i CE-DAD na etapie identyfikacji oraz oznaczeń ilościowych. Do porównania opracowanych procedur analitycznych posłuży analiza chemometryczna oraz ekoskala analityczna. Prowadzone badania mają na celu opracowanie takiego toku postępowania analitycznego, który będzie zgodny z zasadami zielonej chemii analitycznej, które wynikają z koncepcji zrównoważonego rozwoju. Wyniki przeprowadzonych badań mogą udowodnić potrzebę kontrolowania winiarskich produktów domowego wyrobu dopuszczonych do obrotu rynkowego na zawartość AB i ponadto mogą znaleźć zastosowanie w monitoringu obecności oraz poziomu stężeń AB w tychże produktach. Wyniki przeprowadzonych badań pozwolą na wybór metodyki analitycznej, która w sposób szybki, tani i bezpieczny dla środowiska umożliwi jakościowe i ilościowe oznaczanie poszczególnych AB w winie przetwórstwa domowego. Opracowane metodyki mogą również znaleźć zastosowanie w monitoringu zawartości AB w winach przemysłowych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
IUVENTUS PLUS
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
0375/IP3/2015/73 z dnia 2015-03-19
Okres realizacji:
2015-03-19 - 2018-03-18
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Justyna Płotka-Wasylka
Realizowany w:
Katedra Chemii Analitycznej
Wartość projektu:
199 800.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 147 razy