Opracowanie inteligentnego systemu predykcyjnego dla sektora turystycznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod fuzji danych wielowymiarowych i uczenia maszynowego - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opracowanie inteligentnego systemu predykcyjnego dla sektora turystycznego z wykorzystaniem zaawansowanych metod fuzji danych wielowymiarowych i uczenia maszynowego

Planowany inteligentny systemu predykcyjny cen dla usług sektora turystycznego będzie stanowił wdrożenie zaawansowanych metod fuzji danych wielowymiarowych i uczenia maszynowego rozwijanych na Wydziale ETI przez Katedry Architektury Systemów Komputerowych i Inteligentnych Systemów Interaktywnych, i przyniesie wymierne korzyści gospodarcze. Lider projektu, firma Q&Q sp. z o.o. udostępni Wykonawcy - Wydziałowi ETI zasób wielkiej skali danych historycznych globalnego rynku usług i produktów turystycznych, dla których przeprowadzona zostanie metodami głębokiego uczenia identyfikacja czynników wewnętrznych i zewnętrznych (w tym ukrytych) wpływających na cenę dowolnej oferty turystycznej oraz opracowane zostaną algorytmy predykcji ceny w oparciu o te zidentyfikowane czynniki. Walidacja opracowanych algorytmów w środowisku docelowym pozwoli także na doskonalenie tych algorytmów pod kątem ich wykorzystania w innych sektorach usługowych gospodarki.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
ePREDYKTOUR
Program finansujący:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
POIR.01.01.01-00-1252/19-00 z dnia 2020-09-02
Okres realizacji:
2020-10-01 - 2023-03-31
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Paweł Czarnul
Realizowany w:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • firma Q&Q sp. z o.o. (Polska)
Wartość projektu:
3 652 577.13 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 373 razy