Opracowanie nowatorskiej i wszechstronnej syntezy funkcjonalizowanych niesymetrycznych sulfanów alkinylowych oraz ich zastosowanie do pierwszej totalnej syntezy Ajoene. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opracowanie nowatorskiej i wszechstronnej syntezy funkcjonalizowanych niesymetrycznych sulfanów alkinylowych oraz ich zastosowanie do pierwszej totalnej syntezy Ajoene.

Disulfany (disulfidy) są ważnymi związkami zarówno w procesach chemicznych jak i biologicznych. Do najbardziej interesujących sulfanów można zaliczyć te, w których atom siarki łączy się z terminalnym alkinem. Wynika to z faktu, że sulfany alkinylowe posiadają nowe właściwości wynikające z połączenia wkładu atomu siarki oraz bogatej chemii alkinów. Niestety ogromy syntetyczny potencjał tych związków przez wiele lat został nie odkryty z powodu braku dogodnych i wszechstronnych metod ich syntezy. Połączenie atomu siarki z terminalnym węglem alkinów jest trudne bo oba atomy najczęściej występują jako nukleofile. Z tego powodu zastosowanie Umpolungu stanowi dogodną metodę otrzymywania sulfanów alkinylowych. Cele naukowe proponowanego projektu skupiają się na: 1. Opracowanie metody aktywacji grupy tiolowej do tworzenia niesymetrycznych sulfanów alkinylowych. 2. Ustaleniu zakresu i ograniczeń opracowanych nowych metod. 3. Wykorzystanie sulfanów alkinylowych do otrzymywania benzofuranu, benzotiofenu, indolu oraz ich pochodnych. 4. Zastosowanie sulfanów alkinylowych do przeprowadzenie pierwszej totalnej syntezy Ajoene oraz jego pochodnych. Realizacja powyższych celów naukowych ma za zadanie rozwiązać problemy związane z otrzymywaniem niesymetrycznych sulfanów alkinylowych oraz ich wykorzystaniem do pierwszej totalnej syntezy Ajoene. Ponadto sulfany alkinylowe stanowią dogodne związki wyjściowe do syntezy benzofuranu, benzotiofenu, indolu oraz ich pochodnych.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Ajoene
Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2015/19/B/ST5/03359 z dnia 2016-06-09
Okres realizacji:
2016-06-09 - 2019-10-08
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Dariusz Witt
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Wartość projektu:
393 400.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 2

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2020

wyświetlono 441 razy