Opracowanie nowych algorytmów szukania i śledzenia miejsc zerowych w dziedzinie zespolonej do analizy problemów elektrodynamicznych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opracowanie nowych algorytmów szukania i śledzenia miejsc zerowych w dziedzinie zespolonej do analizy problemów elektrodynamicznych

Głównym celem działania naukoego jest sfinansowanie konsultacji naukowych, które dotyczą opracowania szybkich, skutecznych i uniwersalnych algorytmów globalnego szukania oraz śledzenia miejsc zerowych w dziedzinie zespolonej. Opracowane algorytmy muszą umożliwić badanie bardzo szerokiej klasy funkcji (także zawierających bieguny i cięcia) przy dowolnym kształcie dziedziny. Stworzenie tego typu narzędzi pozwoli znacząco zwiększyć efektywność, a nawet poszerzyć zakres stosowalności technik wykorzystywanych w elektrodynamice obliczeniowej (oraz innych dziedzinach nauki i techniki). Projekt ma charakter czysto teoretyczny i jest ukierunkowany na problemy z zakresu propagacji fal elektromagnetycznych. Nie ma on jednak na celu osiągnięcia korzyści gospodarczej lub społecznej. Uzyskane wyniki i opracowane algorytmy nie będą komercjalizowane. Dlatego proponowany projekt badawczy całkowicie spełnia kryterium badań podstawowych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
2018-12-20 - 2019-12-19
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Piotr Kowalczyk
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 33 razy