Opracowanie nowych układów sorpcyjnych na bazie krzemionki z unieruchomioną cieczą jonową do oznaczania organicznych zanieczyszczeń środowiska za pomocą mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej i chromatografii gazowej (SPME-GC). - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opracowanie nowych układów sorpcyjnych na bazie krzemionki z unieruchomioną cieczą jonową do oznaczania organicznych zanieczyszczeń środowiska za pomocą mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej i chromatografii gazowej (SPME-GC).

Informacje szczegółowe

Finansowanie projektu:
PRELUDIUM
Porozumienie:
UMO-2014/15/N/ST4/02732 z dnia 2015-08-05
Okres realizacji:
2015-08-05 - 2017-08-04
Kierownik projektu:
Realizowany w:
Wartość projektu:
98 208.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy

wyświetlono 12 razy