Opracowanie nowych układów sorpcyjnych na bazie krzemionki z unieruchomioną cieczą jonową do oznaczania organicznych zanieczyszczeń środowiska za pomocą mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej i chromatografii gazowej (SPME-GC). - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opracowanie nowych układów sorpcyjnych na bazie krzemionki z unieruchomioną cieczą jonową do oznaczania organicznych zanieczyszczeń środowiska za pomocą mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej i chromatografii gazowej (SPME-GC).

Proponowany projekt obejmuje opracowanie całkowicie nowego układu sorpcyjnego do pokrywania włókien do SPME który może doskonale sprawdzić się w monitorowania zanieczyszczeń organicznych zanieczyszczeń środowiska w próbkach wód. Ze względu na unikalne właściwości cieczy jonowych i wszechstronność techniki zol-żel, uzyskane fazy ekstrakcyjne mogą znacząco przyczynić się do częściowego wyeliminowania ograniczeń typowych dla komercyjnie dostępnych pokryć. Przewidywane efekty wymierne stanowiące wartość naukową zarówno dla kierownika projektu jaki i jednostki naukowej w której będzie realizowany projekt : a) seria publikacji (3-5) w czasopismach o wysokiej wartości liczbowej współczynnika oddziaływania( IF) b) udział w tematycznych konferencjach krajowych i zagranicznych z wystąpieniami ustnymi i posterowymi c) wyniki badań będą stanowiły zasadniczą część rozprawy doktorskiej d) w ramach projektu zostaną zrealizowane prace magisterskie i projekty inżynierskie

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2014/15/N/ST4/02732 z dnia 2015-08-05
Okres realizacji:
2015-08-05 - 2017-08-04
Kierownik projektu:
dr inż. Łukasz Marcinkowski
Realizowany w:
Katedra Chemii Fizycznej
Wartość projektu:
98 208.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 1

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2018

wyświetlono 180 razy