Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji

Celem projektu jest opracowanie technologii umożliwiającej przygotowanie wsadu do komór fermentacyjnych przy wykorzystaniu dezintegracji niskotemperaturowej (Politechnika Gdańska), hydrodynamicznej (Politechnika Warszawska) lub w układach hybrydowych. Wpływ dezintegracji na skład i wielkość produkcji biogazu będzie weryfikowany w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. W celu uzyskania pełnego obrazu wpływu dezintegracji na pracę oczyszczalni ścieków lub biogazowni rolniczych przeanalizowane zostanie zmienność składu odcieków z odwadniania pofermentu z oceną możliwości odzysku związków biogennych (politechnika Gdańska). W oparciu o uzyskane wyniki wykonane zostaną symulacje komputerowe zmierzające do wyboru optymalnych parametrów procesu (Politechnika Gdańska). Wyniki zostaną wdrożone u partnera przemysłowego (firma BioPolinex z Lublina)

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Dezmetan
Program finansujący:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
POIR.04.01.02-00-0022/17 z dnia 2017-12-28
Okres realizacji:
2018-01-01 - 2021-09-28
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • BIOPOLIMEX Sp. z o.o ., 20-417 Lublin, ul. Kunickiego 45 (Polska)
  • Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, 00-661 Warszawa, ul.pl. Politechniki 1 (Polska)
  • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej , 05-195 Warszawa, ul. Dorodnej 16 (Polska)
Wartość projektu:
7 996 758.32 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 2

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2020

Rok 2019

wyświetlono 246 razy