Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji metanowej metodami dezintegracji

Celem projektu jest opracowanie technologii umożliwiającej przygotowanie wsadu do komór fermentacyjnych przy wykorzystaniu dezintegracji niskotemperaturowej (Politechnika Gdańska), hydrodynamicznej (Politechnika Warszawska) lub w układach hybrydowych. Wpływ dezintegracji na skład i wielkość produkcji biogazu będzie weryfikowany w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie. W celu uzyskania pełnego obrazu wpływu dezintegracji na pracę oczyszczalni ścieków lub biogazowni rolniczych przeanalizowane zostanie zmienność składu odcieków z odwadniania pofermentu z oceną możliwości odzysku związków biogennych (politechnika Gdańska). W oparciu o uzyskane wyniki wykonane zostaną symulacje komputerowe zmierzające do wyboru optymalnych parametrów procesu (Politechnika Gdańska). Wyniki zostaną wdrożone u partnera przemysłowego (firma BioPolinex z Lublina)

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Dezmetan
Program finansujący:
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
POIR.04.01.02-00-0022/17 z dnia 2017-12-28
Okres realizacji:
2018-01-01 - 2021-09-28
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
 • BIOPOLIMEX Sp. z o.o ., 20-417 Lublin, ul. Kunickiego 45 (Polska)
 • Politechnika Warszawska, Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, 00-661 Warszawa, ul.pl. Politechniki 1 (Polska)
 • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej , 05-195 Warszawa, ul. Dorodnej 16 (Polska)
Wartość projektu:
7 996 758.32 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 2

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2019

Rok 2020

 • Application of the Anammox Process for Treatment of Liquid Phase Digestate
  Publikacja

  The liquid phase of the digestate (LPD) contains a relatively high concentration of nitrogen, with total ammonium nitrogen being the dominant form of nitrogen, as well as other essential nutrients such as phosphorus and potassium. Consequently, it must be treated before it is released into the environment. However, there are no reports of co-purification of LPD in the anammox process in sequencing batch reactor with granular sludge,...

  Pełny tekst do pobrania w portalu

wyświetlono 140 razy