Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle

Tradycyjne sposoby komunikowania się ludzi z komputerami ograniczają zastosowania technologii informatycznych w wielu dziedzinach życia, w tym w zastosowania edukacyjnych, w kształceniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych i wszędzie tam, gdzie użytkownik komputera nie może lub nie zamierza korzystać z tradycyjnych sposobów wprowadzania danych i komend sterujących komputerami. Tematyka dotyczy w szczególności rozwoju technologii związanych z usługami i produktami multimedialnymi, wykorzystując

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Typoszeregi
Program finansujący:
Innowacyjna Gospodarka
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
POIG-01.03.01-22-017/08-00 z dnia 2008-12-01
Okres realizacji:
2008-09-01 - 2014-07-31
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski
Realizowany w:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wartość projektu:
7 190 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 77 razy