Opracowanie wielofunkcyjnej elektrody neuronowej z wykorzystaniem polimeru przewodzącego - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Opracowanie wielofunkcyjnej elektrody neuronowej z wykorzystaniem polimeru przewodzącego

Obecnie prawie 1000 milionów ludzi cierpi na problemy neurologiczne, takie jak padaczka, choroby Alzheimera i Parkinsona, migreny, miażdżyca czy infekcje nerwowe. W większości przypadków odbudowę ścieżki nerwowej można wykonać poprzez wprowadzenie elektrody w tkankę nerwową. Obecnie rynek elektrod neuronowych opiera się głównie na czystych metalach, takich jak złoto czy platyna. Metale te wykazują niską porowatość i mało rozwiniętą strukturę, co powoduje słabą integrację elektrody ze środowiskiem tkankowym. To z kolei prowadzi do degeneracji transmisji sygnału i ogranicza efektywną żywotność elektrody. Modulacja elektrody interfejsu za pomocą materiału nanostrukturalnego, takiego jak przewodząca powłoka polimerowa, stała się ostatnio obiecującym sposobem zapewnienia wydajnej transmisji sygnału w zastosowaniach neuronowych. Z tego powodu głównym celem wniosku jest opracowanie wielofunkcyjnej neuronowej elektrody z wykorzystaniem polimeru przewodzącego PEDOT. Badania obejmą przygotowanie i zbadanie elektrod na bazie PEDOT względem elektronicznego i chemicznego interfejsu neuronowego. Zbadany zostanie wpływ trzech głównych warunków podczas przygotowania elektrod: rodzaj syntezy polimeru (elektroosadzanie, odlewanie kroplowe), forma zsyntetyzowanej powłoki polimerowej (stały film, hydrożel) oraz rodzaj podłoża elektrody (sztywne, elastyczne). Interfejs chemiczny polimerowych elektrod zostanie zmodyfikowany poprzez wprowadzenie zbiornika leku przeciwzapalnego. Zbadany zostanie profil uwalniania leku z każdej elektrody podczas jej stymulacji. Zbadany zostanie profil stabilności elektrod PEDOT bez i podczas ich stymulacji. Zaproponowany i omówiony zostanie mechanizm stabilności. Biologiczna charakterystyka in-vitro elektrod zostanie oceniona w obecności ludzkich linii komórek nerwowych. Projekt pozwoli na przeprowadzenie ważnych badań, które będą mogły być stopniowo publikowane w prestiżowych czasopismach w tej dziedzinie (z listy JCR). Wyniki projektu będą prezentowane na konferencjach narodowych i międzynarodowych. Dodatkowo z projektu zostaną zakupione urządzenia i akcesoria laboratoryjne.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
SONATA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr inż. Karolina Cysewska
Realizowany w:
Laboratorium Materiałów Funkcjonalnych ETI
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 12 razy