Optoelektroniczne metody wsparcia terapii behawioralnej dzieci z autyzmem - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optoelektroniczne metody wsparcia terapii behawioralnej dzieci z autyzmem

Celem naukowym proponowanego projektu badawczego jest opracowanie optoelektronicznych metod wspierających terapię behawioralną dzieci z autyzmem. W szczególności przeprowadzenie analizy zależności pomiędzy parametrami optycznymi i elektrycznymi sygnału pomiarowego, a stanem emocjonalnym badanej osoby, co będzie wiązać się z koniecznością opracowania wiarygodnych modeli kalibracyjnych zrealizowanych na podstawie dużych serii pomiarów badanych pacjentów, które zwiększyłyby wiarygodność przetwarzania i interpretacji danych. Należy podkreślić, że proponowana tematyka jest związana z koniecznością prowadzenia badań interdyscyplinarnych. Realizacja proponowanego projektu badawczego wpłynie na rozszerzenie wiedzy i zdobycie doświadczenia w aplikacji optoelektronicznych metod pomiarowych w medycynie. Umożliwi to prowadzenie dalszych prac nad wykorzystaniem optycznych metod w ramach istniejącej współpracy z partnerami krajowymi oraz nawiązania współpracy z zagranicznymi.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Kapitał Ludzki
Instytucja:
Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej (Foundation for Polish Science)
Porozumienie:
173/UD/SKILLS/2012 z dnia 2012-12-12
Okres realizacji:
2013-01-01 - 2014-06-30
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Małgorzata Szczerska
Realizowany w:
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Wartość projektu:
80 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 86 razy