Optyczna sieć naukowa nowej generacji – 100NET - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optyczna sieć naukowa nowej generacji – 100NET

Projekt 100NET zakłada wybór, zakup i uruchomienie ogólnopolskiej sieci optycznej nowej generacji wykorzystującej istniejącą infrastrukturę światłowodową sieci PIONIER. Infrastruktura zrealizowana w projekcie 100NET będzie przeznaczona do wspierania badań naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych na rzecz innowacyjnej gospodarki oraz udostępniania usług wykorzystywanych do tworzenia zaawansowanych narzędzi środowiska badawczego. W ramach projektu zostanie wdrożona transportowa sieć optyczna (NG-OTN) pracująca w technologii DWDM z lambdami 10 lub 100 Gbit/s w topologii zamkniętych wielokrotnych pierścieni i z wykorzystaniem rekonfigurowalnych multiplekserów kanałowych MD-ROADM oraz przełączników optycznych OXC. Funkcjonalność tej sieci umożliwi automatyczną rekonfigurację i odtworzenie połączeń w przypadku wystąpienia awarii. Sterowanie siecią będzie realizowane na bazie protokołu GMPLS. Na każdym z kierunków system optyczny będzie umożliwiał instalacje do 80 lambd. Dodatkowo planuje się zakup i uruchomienie przełączników sieciowych KDM pracujących w technologii MPLS z interfejsami 10 i 100 GE, które zostaną zainstalowane w 5 węzłach obsługujących centra Komputerów Dużej Mocy (Gdańsk, Kraków, Poznań, Warszawa i Wrocław). Technologia MPLS zapewni możliwość realizacji sieci o dedykowanej wirtualnej strukturze ze zoptymalizowanymi parametrami dla konkretnych użytkowników. Dzięki zastosowaniu dwóch technologii transmisyjnych, NG-OTN i MPLS, w projekcie 100NET możliwa będzie realizacja następujących funkcjonalnych sieci usługowych: • sieć połączeń 100 Gbit/s pomiędzy ośrodkami KDM, • sieć dostępu 10 Gbit/s do zasobów KDM, • sieć dedykowanych kanałów 10 Gbit/s MAN-MAN, • sieć połączeń trans granicznych, • sieć lP. Infrastruktura ta będzie połączona z pan-europejską siecią naukową GEANT, sieciami operatorów Internetu światowego oraz sieciami naukowymi krajów sąsiednich. Do tej infrastruktury będą dołączone 22 jednostki wiodące MAN i KDM, a za ich pośrednictwem 363 uczelnie wyższe i jednostki naukowe. W realizacji projektu 100NET wykorzystana zostanie istniejąca już infrastruktura fizycznych połączeń światłowodowych oraz zaplecza technicznego. Infrastruktura ta będzie nadzorowana z Centrum Zarządzania Siecią w trybie 24 godzinnym przez 365 dni w roku. Nad niezakłóconym procesem wdrożenia, a następnie bieżącego funkcjonowania nowego systemu transmisyjnego nadzór sprawowała będzie doświadczona kadra specjalistów na co dzień obsługujących sieć PIONIER.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
100NET
Program finansujący:
Innowacyjna Gospodarka
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
z dnia 2012-03-02
Okres realizacji:
2010-04-01 - 2015-06-30
Kierownik zespołu badawczego:
mgr inż. Sławomir Połomski
Realizowany w:
Centrum Informat. Trójmiejskiej Akadem.Sieci Komputerowej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe (Polska)
  • Akademia Górniczo-Hutnicza – Akademickie Centrum Komputerowe „Cyfronet” (Polska)
  • Politechnika Wrocławska - Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (Polska)
  • Naukowa i Akademicka Siec Komputerowa (Polska)
Wartość projektu:
93 153 486.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 66 razy