Optymalizacja parametrów struktur mechanicznych pod kątem osiągania założonych własności dynamicznych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optymalizacja parametrów struktur mechanicznych pod kątem osiągania założonych własności dynamicznych

Planowane do realizacji w ramach projektu działanie naukowe zakłada odbycie trzymiesięcznego stażu naukowego w Katedrze Robotyki i Mechatroniki, Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Opiekunem naukowym stażu będzie prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Uhl, który jest uznanym i cenionym ekspertem z zakresu dynamiki strukturalnej i wibroakustyki, w szczególności eksperymentalnej analizy modalnej. Realizacja planowanego działania naukowego jest bezpośrednio powiązana z prowadzonymi przez autora wniosku oraz zespół badawczy, którego jest członkiem, badań nad własnościami struktur mechanicznych (w szczególności struktur o charakterze periodycznym) pod kątem osiągania założonych parametrów dynamicznych. Celem naukowym tego projektu jest poznanie związków pomiędzy parametrami fizycznymi opisującymi budowę struktur periodycznych a propagującymi w nich falami sprężystymi. Przeprowadzenie badań eksperymentalnych z wykorzystaniem najwyższej klasy urządzeń pomiarowych, jakimi dysponuje ośrodek będący miejscem planowanego wyjazdu badawczego jest kluczowe i niezbędne w celu dalszej realizacji badań całego zespołu badawczego, również w kontekście możliwości aplikowania o środki finansowe konieczne do kontynuacji projektu na odpowiednio wysokim poziomie naukowym. W efekcie planowane jest przygotowanie kolejnych wniosków projektowych na realizację tych badań zarówno w ramach środków własnych uczelni (w ramach strategii Inicjatywy Doskonałości Uczelni Badawczej) jak również w konkursach Narodowego Centrum Nauki oraz innych konkursach ogólnokrajowych. Trzymiesięczny staż naukowy w renomowanym krajowym ośrodku badawczym niewątpliwie przyczyni się również do zdobycia cennego doświadczenia, co umożliwi skuteczniejsze aplikowanie o środki finansowe zarówno na dalsze badania jak i staże w ośrodkach zagranicznych w ramach konkursów krajowych i międzynarodowych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr inż. Łukasz Doliński
Realizowany w:
Katedra Biomechatroniki
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 27 razy