Optymalizacja procesów dydaktycznych i proinnowacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Optymalizacja procesów dydaktycznych i proinnowacyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska

W ramach projektu realizowane będą następujące cele: Obszar „Doskonałość naukowa” 1. Podnoszenie jakości dydaktyki akademickiej - Wykonanie serii spotkań z przedstawicielami przedsiębiorstw z branż zainteresowanych zatrudnianiem absolwentów WILiŚ (rozpoznanie sylwetki absolwenta) - Modyfikacja zakresu tematycznego wybranych kierunków kształcenia - Modyfikacja zakresu tematycznego wybranych przedmiotów - Przeprowadzenie serii konkursów na innowacje dydaktyczne 2.Kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki - Przygotowywanie i umieszczanie informacji promujących wyniki badań naukowych na portalach internetowych i w mediach - Organizacja spotkań przedstawicieli zespołów naukowych z mediam - Przeprowadzenie serii wykładów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych Obszar „Nauka dla innowacyjności” 1.Poprawa efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym - Rozpoznanie bieżących i przyszłych potrzeb technologicznych otoczenia gospodarczego poprzez analizę ogólnodostępnych informacji branżowych oraz nawiązywanie bezpośrednich kontaktów z działami B+R firm technologicznych - Skonfrontowanie rozpoznanych potrzeb technologicznych z kompetencjami zespołów naukowych WILiŚ - Wsparcie w trybie konkursowym wybranych prac przedwdrożeniowych 2.Wspieranie procesów innowacyjności oraz komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, a także know-how związanego z tymi wynikami, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji - Wsparcie organizacyjne procesu nawiązywania i podtrzymywania współpracy na linii nauka-biznes - Wykonanie pogłębionych analiz zdolności patentowej i zgłoszeń patentowych dla wybranych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności i atrakcyjności komercyjnej 3.Upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką - Udział przedstawicieli zespołów badawczych w targach branżowych lub targach typu „science to business” w celu prezentacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych wypracowanych wspólnie z przedstawicielami otoczenia gospodarczego. Wybrane zostaną wyniki charakteryzujące się wysokim poziomem innowacyjności i atrakcyjności komercyjnej, o możliwie wysokim poziomie TRL -Promocja wyników projektu

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Nauka dla Społeczeństwa
Instytucja:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Porozumienie:
NdS/541003/2021/2022 z dnia 2022-05-31
Okres realizacji:
2022-05-31 - 2024-05-30
Kierownik projektu:
mgr inż. Jerzy Buszke
Realizowany w:
Administracja Wydziału Inż.Ląd.i Środowiska
Wartość projektu:
1 392 250.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 19 razy