Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej "27th Annual Conference of the Multinational Finance Society", 28 czerwca – 1 lipca 2020r., Politechnika Gdańska. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej "27th Annual Conference of the Multinational Finance Society", 28 czerwca – 1 lipca 2020r., Politechnika Gdańska.

Głównym celem Projektu jest organizacja na Politechnice Gdańskiej międzynarodowej konferencji naukowej z zakresu finansów, zarządzania i ekonomii pt.: „27th Annual Conference of the Multinational Finance Society” (28 czerwca-1 lipca 2020r.). Wydarzenie będzie współorganizowane przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Stowarzyszenie Multinational Finance Society (MFS) z siedzibą na Cyprze. MFS to organizacja non-profit założona 15 czerwca 1995r. i posiadająca szerokie doświadczenie i kompetencje w organizacji konferencji naukowych oraz wydarzeń propagujących wiedzę z zakresu finansów i ekonomii. Celem organizowanej konferencji, w której udział weźmie od 250 do 300 uczestników z całego świata, prowadzonej w pełni w języku angielskim, jest rozpowszechnianie wiedzy i doświadczeń, a także wyników badań z zakresu finansów, ekonomii i zarządzania, w tym w szczególności z tematów takich jak: wycena aktywów, bankowość, finanse behawioralne, struktura kapitału przedsiębiorstw, ład korporacyjny, restrukturyzacja, koszt upadłości, modele punktacji kredytowej, Cross Listing, rynki wschodzące, finansowanie przedsiębiorczości, rachunkowość finansowa, sprawozdawczość finansowa, bankowość inwestycyjna, makro finanse, sprawność rynku, mikrostruktura rynku, pomiar ryzyka, terminowa struktura stóp procentowych, zachowanie handlowe, wycena i zmienność ekonomiczna. Radę Naukową konferencji będą stanowili w ponad 50% naukowcy z zagranicy, również ponad połowa prelegentów zaproszonych do udziału w wydarzeniu będzie pochodziła z zagranicznych uczelni. Strategia Wnioskodawcy w zakresie promocji wydarzenia obejmować będzie przede wszystkim wykorzystanie wieloletniego doświadczenia MFS, którego rolą będzie pozyskanie key speakerów, zagranicznych uczestników i partnerów merytorycznych. Wśród spodziewanych efektów realizacji niniejszego Projektu wymienić należy: nawiązanie współpracy z kluczowymi ośrodkami badawczymi na świecie, wymianę doświadczeń i powstanie międzynarodowych zespołów badawczych, opublikowanie wyników badań w międzynarodowych czasopismach, w tym w periodyku wydawanym przez MFS tj. Multinational Finance Journal, prezentacje wyników badań, dyskusje, promocję Wnioskodawcy jako instytucji zaangażowanej w międzynarodowym obiegu nauki.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
MFS Conference 2020
Program finansujący:
Programy NAWA
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
mgr Maria Doerffer
Realizowany w:
Katedra Finansów
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 45 razy