Otrzymywanie i badanie właściwości fizycznych nowych materiałów o typie struktury BaFe2Al9 - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Otrzymywanie i badanie właściwości fizycznych nowych materiałów o typie struktury BaFe2Al9

Celem projektu jest synteza i badanie własności fizycznych nowych związków o typie struktury BaFe2Al9. Badania skupiają się na związkach składających się z atomu będącego na drugim stopniu utlenienia, atomu metalu przejściowego z grupy 8, 9 lub 10 układu okresowego oraz atomu Al, Ga lub In. W dalszej części projektu badana będzie możliwość wprowadzenia do struktury atomu z grupy ziem rzadkich będącego na trzecim stopniu utlenienia oraz domieszkowania dotychczas zsyntezowanych związków. Synteza będzie prowadzona metodą wzrostu kryształów z topnika i/lub metodą topienia w piecu łukowym. Badania własności fizycznych będą przeprowadzane za pomocą systemu PPMS znajdującego się w laboratorium Centrum Nanotechnologii A. Oczekiwanymi efektami projektu będą publikacje w czasopismach z listy JCR. Dodatkowo w ramach projektu zostanie zakupiona aparatura, która po zakończeniu projektu będzie dostępna dla innych zadań naukowych.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2018/29/N/ST5/01286 z dnia 2019-03-06
Okres realizacji:
2019-03-06 - 2021-03-05
Kierownik projektu:
Zuzanna Ryżyńska
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Fizyki Ciała Stałego
Wartość projektu:
139 200.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 177 razy