Otrzymywanie i właściwości nanomateriałów węglowych z grupami fosfonowymi. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Otrzymywanie i właściwości nanomateriałów węglowych z grupami fosfonowymi.

Celem projektu jest opracowanie efektywnej metody wprowadzania grup fosfonowych na nanomateriały węglowe, takie jak nanorurki węglowe i pochodne grafenu. Zaproponowane zostały różne drogi przeprowadzenia syntezy. Wprowadzanie grup funkcyjnych na nanomateriały węglowe prowadzi do zmiany ich właściwości fizyko-chemicznych. Otrzymane nowe materiały funkcjonalne zostaną scharakteryzowane metodami spektroskopowymi oraz mikroskopowymi. Przeprowadzone zostaną również badania termograwimetryczne i kalorymetryczne. Materiały węglowe są powszechnie stosowane jako adsorbenty, katalizatory lub nośniki katalizatorów czy dodatki do tworzyw sztucznych. Pochodne kwasów fosfonowych są stosowane jako kompleksony w chromatografii wymiennej oraz do ekstrakcyjnego rozdziału pierwiastków. Mają katalityczny wpływ na szereg reakcji chemicznych. Pochodne bisfosfonowe są stosowane w leczeniu osteoporozy, jako związki powierzchniowo czynne, inhibitory korozji i inne. Funkcjonalizacja nanomateriałów węglowych grupami fosfonowymi i pochodnymi zwiększa możliwości ich zastosowań.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
SONATA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2016/23/D/ST5/02800 z dnia 2017-07-25
Okres realizacji:
2017-07-25 - 2020-10-24
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Kamila Sadowska
Realizowany w:
Katedra Fizyki Ciała Stałego
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 5

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2020

Rok 2019

wyświetlono 463 razy