Oznaczanie i charakterystyka zanieczyszczeń wytapiających się na skutek zmian klimatu z lodowców i śniegu w Antarktyce - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oznaczanie i charakterystyka zanieczyszczeń wytapiających się na skutek zmian klimatu z lodowców i śniegu w Antarktyce

Izolacja geograficzna i ekstremalne warunki meteorologiczne w Antarktyce sprawiają, że jest to jeden z najbardziej dziewiczych regionów na Ziemi. Pod względem zanieczyszczeń chemicznych nie jest on jednak całkowicie wolny od przejawów działalności człowieka. Na przestrzeni lat zwiększyła się intensywność turystyki oraz działalności w tym obszarze, które mogą być lokalnym źródłem zanieczyszczenia. Bardziej istotne są jednak globalne procesy np. transportu zanieczyszczeń na dalekie odległości w atmosferze i wodzie morskiej, które powodują dotarcie zanieczyszczeń do Antarktyki z odległych od niej obszarów. Ekstremalne warunki klimatyczne charakterystyczne dla obszaru Antarktyki wpływają na los środowiskowy zanieczyszczeń w różnych elementach środowiska. Ponadto, intensywne zmiany klimatu obserwowane w ciągu ostatnich dziesięcioleci sprzyjały uwalnianiu zanieczyszczeń zmagazynowanych w wieloletniej zmarzlinie. Realizacja tego projektu pozwoli ocenić, czy i jak reemisja zanieczyszczeń zdeponowanych w śniegu i lodowcach wpływa na chemizm środowisk polarnych. Jest to szczególnie ważne w kontekście zmian klimatu. Ponadto wyniki otrzymane w ramach projektu określą również wkład każdego z naturalnych i antropogenicznych źródeł w zanieczyszczenie różnych elementów środowiska, a także poszerzy wiedzę na temat losu zanieczyszczeń w zimnym klimacie. Założenia projektu obejmują określenie stężeń wybranych zanieczyszczeń chemicznych w niektórych elementach środowiska na zachodnim brzegu Zatoki Admiralicji (Antarktyka Morska), które nie zostały jeszcze wystarczająco zbadane pod tym względem (śnieg, woda morska, woda słodka). Uzyskany obszerny, cenny i bezprecedensowy zestaw danych dotyczących obecności związków chemicznych w Antarktyce może zostać wykorzystany do weryfikacji istniejących modeli losów środowiskowych i identyfikacji zagrożeń dla lokalnej fauny. Takie badania nie zostały jeszcze opisane w literaturze światowej. Uzyskane wyniki będą opublikowane w prestiżowych czasopismach naukowych z wysokim wskaźnikiem IF.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2020/37/N/ST10/02199 z dnia 2021-01-18
Okres realizacji:
2021-01-18 - 2024-01-17
Kierownik projektu:
Joanna Potapowicz
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Katedra Chemii Analitycznej
Wartość projektu:
208 200.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 142 razy