Oznaczenie składników odżywczych, będących podstawowym czynnikiem umożliwiającym wzrost bakteriocenozy w zlewni rzeki arktycznej południowo-zachodniego Spitsbergenu - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Oznaczenie składników odżywczych, będących podstawowym czynnikiem umożliwiającym wzrost bakteriocenozy w zlewni rzeki arktycznej południowo-zachodniego Spitsbergenu

Prowadzenie badań na obszarach arktycznych jest szczególnie ważne ze względu na odległe położenie tego terenu od rejonów silnie zurbanizowanych. Można przypuszczać, że rozległe powierzchnie Arktyki charakteryzują się niedoborem niezbędnych składników odżywczych, takich jak fosfor i azot. Te trudne warunki sprawiają, że w pierwszej kolejności ekosystemy te mogą być zasiedlane tylko przez niektóre grupy bakterii i archeonów. Mimo to, obecność wybranych taksonów bakterii w arktycznej zlewni rzecznej wskazuje na biodostępność niektórych form składników odżywczych umożliwiających wzrost i rozwój mikroorganizmów. Szczegółowym celem projektu badawczego jest weryfikacja hipotezy rozważającej fosfor, jako czynnik ograniczający prawidłowy rozwój bakterii. Zostanie ona zweryfikowana poprzez realizację następujących zadań badawczych: -oszacowanie źródeł naturalnych (np. wietrzenia skał; obecność kolonii ptasich) składników pokarmowych (fosforu:azotu) i ich biodostępności (w tym także oszacowanie dostępności związków fosforu i azotu z aerozoli morskich i lądowych); -analiza bioróżnorodności oraz aktywności bakterii i archeowców w warunkach niedoboru/obecność/biodostępność związków fosforu i azotu; -zdefiniowanie głównych czynników limitujących/stymulujących aktywność bakterii i archeonów w aspekcie zmian sezonowych (analiza czynnikowa).

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2017/25/N/NZ9/01506 z dnia 2018-02-07
Okres realizacji:
2018-02-07 - 2021-08-06
Kierownik projektu:
dr inż. Klaudia Kosek
Realizowany w:
Katedra Chemii Analitycznej
Wartość projektu:
180 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 3

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2021

Rok 2019

wyświetlono 245 razy