Partnerstwo dla Zaawansowanych Obliczeń w Europie - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Partnerstwo dla Zaawansowanych Obliczeń w Europie

PRACE-5IP jest projektem badawczym, którego głównym zadaniem jest realizacja celów strategicznych konsorcjum PRACE AISBL, mających na celu budowę europejskiej infrastruktury HPC, podniesienie możliwości obliczeniowych europejskich centrów danych HPC (KDM), określenie i wdrożenie nowych architektur, usług, sposobu wdrożenia oraz utrzymania infrastruktury HPC w zakresie opisanym przez Description of Work w latach 2017-2019. Zadania szczegółowe obejmują: - Badania nad zaawansowanymi procesami zarządzania infrastrukturą oraz narzędziami wspierającymi zarządzanie; - Opracowanie autorskich szkoleń dla użytkowników; - Przygotowanie procesu udziału w pracach realizowanych przez PTC (Prace Training Centers) - Przeprowadzenie prac badawczych oraz testów efektywnościowych i energetycznych dla nowych technologii pojawiających się na rynku; - Prace badawcze nad systemami wydajnymi energetycznie oraz narzędziami do optymalizacji poboru energii; - Optymalizacja zarządzania infrastrukturą centrów danych; - Zaprojektowanie i wykonanie nowych usług dla HPC; - Budowa wspólnej europejskiej infrastruktury badawczej; - Prace nad opracowaniem koncepcji architektury dla systemów typu Exascale; - Przeprowadzenie prac badawczych nad nowymi modelami obliczeniowymi; - Zebranie wymagań i oczekiwań od środowiska użytkowników odnośnie przyszłych złożonych aplikacji wielkich wyzwań, optymalizacja i uruchomienie aplikacji; - Optymalizacja aplikacji wielkoskalowych do potrzeb użytkowników w celu pełnego wykorzystania systemów przewidzianych w konkursach grantowych PRACE; - Przeprowadzenie szkoleń i wymiana najlepszych praktyk w zakresie korzystania z HPC, wsparcie akademickich i przemysłowych środowisk badawczych podnosząc ich wydajność w zakresie odkryć naukowych – budowa ośrodków szkoleniowych PATC (PRACE Advanced Training Centre); - Wypracowanie modeli współpracy z przemysłem i MSP. Uczestnictwo w projekcie pozwoli na zacieśnienie współpracy z wiodącymi centrami superkomputerowymi w Europie.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
PRACE-5IP
Program finansujący:
HORYZONT 2020
Instytucja:
Komisja Europejska
Porozumienie:
z dnia 2017-11-17
Okres realizacji:
2017-01-01 - 2019-04-30
Kierownik zespołu badawczego:
mgr inż. Rafał Tylman
Realizowany w:
Centrum Informat. Trójmiejskiej Akadem.Sieci Komputerowej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH (JUELICH) GEM GMBH, HRB3498, established in WILHELM JOHNEN STRASSE, JULICH 52428, Germany, (Niemcy)
  • Poltechnika Wrocławska - Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (Polska)
  • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (Polska)
  • Akademia Górniczo-Hutnicza Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH (Polska)
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy