PER2Water – Uwalnianie trwałych zanieczyszczeń organicznych ze zmarzliny do wód powierzchniowych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

PER2Water – Uwalnianie trwałych zanieczyszczeń organicznych ze zmarzliny do wód powierzchniowych

Projekt ma na celu określenie intensywności uwalniania zanieczyszczeń z grupy trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) z wieloletniej zmarzliny w obszarze kołymskim Syberii, gdzie problem ten nie był dotąd w ogóle zbadany. Wpływ człowieka na tym terenie jest mniejszy niż w innych, dotychczas badanych regionach Syberii. Dlatego potwierdzenie występowania wtórnego źródła TZO w tym obszarze byłoby ważną informacją z punktu widzenia globalnego rozprzestrzenienia zanieczyszczeń. W projekcie planujemy kompleksowo zbadać, jakie związki i kiedy mogą się uwalniać ze zmarzliny (permafrostu) na tym terenie, i oszacować ich całkowity strumień wyprowadzania z tego terenu - co jest istotną informacją ze względu na wpływ tych związków na ekosystemy. Dla PG projekt będzie okazją do zyskania publikacji o wysokim współczynniku wpływu i internacjonalizacji, poniewaź wśród wykonawców znajdują się Rosjanie związani ze stacją polarną na Kołymie.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
PER2Water
Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Żaneta Polkowska
Realizowany w:
Katedra Chemii Analitycznej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz (Polska)
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 13 razy