Platforma Informatyczna TEWI - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Platforma Informatyczna TEWI

Projekt "Platforma Informatyczna TEWI", który otrzymał dofinansowanie w ramach programu Projekt Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet II (Infrastruktura sfery B+R), Działanie 2.3 (Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki), Poddziałania 2.3.1: (Projekty w zakresie rozwoju infrastruktury informatycznej nauki)oraz 2.3.3: (Projekty w zakresie rozwoju zaawansowanych aplikacji i usług teleinformatycznych), zostanie zrealizowany w ramach konsorcjum w którego skład wchodzi obecnie 5 wyższych uczelni: Politechnika Łódzka (lider, Instytut Informatyki, Centrum Komputerowe Politechniki Łódzkiej, Miejska sieć komputerowa LODMAN), Politechnika Warszawska (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa), Politechnika Białostocka (Wydział Informatyki), Politechnika Gdańska (Wydział Elektrotechniki i Automatyki), oraz Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2010-2013. Platforma TEWI to 4 główne kierunki badań: Technologia, Edukacja i badania, Wiedza, Innowacja. Platforma TEWI w sensie technicznym to ponadregionalna sieć komputerowa z oprogramowaniem umożliwiająca projektowanie, budowanie, zarządzanie życiem produktu. Przewidywane jest wykorzystanie uniwersyteckiej sieci WAN pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami. Podstawowe serwery komputerowe wraz z oprogramowaniem (i licencjami) zainstalowane będą na Politechnice Łódzkiej, a korzystanie z aplikacji dostępnie będzie przy użyciu szerokopasmowego internetu i szyfrowanego połączenia tunelowego (VPN) u każdego z partnerów projektu. W każdym z regionów (łódzki, podlaski, mazowiecki) Platforma w kolejnych etapach rozwoju może obejmować swoim zasięgiem inne jednostki naukowe i przemysłu. W ramach budowy infrastruktury na Politechnice Gdańskiej powstaną: lokalne centrum dostępowe, złożone ze specjalizowanych serwerów obliczeniowych wraz z firewallem i przełącznikiem w 1 szafie; laboratorium badawcze, zbudowane z 15 komputerów każde (laptopy), w silnej konfiguracji, które służyć będą końcowym użytkownikom do pracy z udostępnionymi aplikacjami. W trakcie projektu utworzone zostaną dodatkowe zaawansowane usługi i aplikacje. Ich autorami na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki będą pracownicy Wydziału, którzy wykorzystają je następnie do swojej pracy naukowej oraz udostępnią w ramach platformy TEWI innym zainteresowanym naukowcom.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
TEWI
Program finansujący:
Innowacyjna Gospodarka
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
POIG.2.03.00-00-028/09 z dnia 2009-09-24
Okres realizacji:
2010-01-01 - 2013-12-31
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Artur Opaliński
Realizowany w:
Wydział Elektrotechniki i Automatyki
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Politechnika Warszawska, prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik, tel.: 628-59-85, (Polska)
  • Politechnika Białostocka, prof. dr hab. inż. Tadeusz Citko, tel.: 85 746 90, (Polska)
  • Wyższa Szkoła Informatyki, Aniela Bednarek, tel.: 42 275 01 00 (Polska)
  • Politechnika Łódzka, prof. dr hab. inż. Stanisław Bielecki, tel.: 42 631 20 01 (Polska)
Wartość projektu:
13 523 131.20 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 109 razy