Platforma Zintegrowanej Wodnej Współpracy - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Platforma Zintegrowanej Wodnej Współpracy

Projekt będzie koncentrował się na trzech głównych grupach działań: 1) w ramach platformy HUB nastąpi dalsze opracowywanie i synteza informacji z różnych projektów dotyczących Morza Bałtyckiego i finansowanych przez program INTERREG Pozwoli to na lepszą integrację informacji istotnych dla danego kraju. 2) dzięki projektowi zwiększona zostanie współpracę między sektorem publicznym, prywatnym, akademickim oraz społeczności obywatelskiej; platforma zapewni lepszy kontaktu między jej użytkownikami, w tym zapewni możliwość testowania różnych podejść dotyczących interaktywnego i ciągłego zaangażowania grup docelowych oraz ich wsparcia przez ekspertów; 3) przewiduje się stworzenie interdyscyplinarnych i międzysektorowych zaleceń do polityki regionalnej w zakresie zrównoważonego rozwoju w gospodarce odpadami, osadami czy wodami opadowymi. Wypracowane rozwiązania będą promowane wśród użytkowników platformy poprzez i kampanie upowszechniające. Uzyskane doświadczenia posłużą do napisania publikacji w czasopismach polskich oraz międzynarodowych. Politechnika Gdańska będzie brała udział w stworzeniu platformy o międzynarodowym zasięgu.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
BSR WATER
Program finansujący:
Europejska Wspólnota Terytorialna
Instytucja:
Joint Secretariat Rostock Interreg Baltic Sea Region
Porozumienie:
#C001 BSR WATER z dnia 2018-10-22
Okres realizacji:
2018-06-07 - 2021-03-31
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Magdalena Gajewska
Realizowany w:
Katedra Technologii w Inżynierii Środowiska
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • HELCOM (Finlandia)
  • UBC Sustainable Cities (Finlandia)
  • University of Tartu (Estonia)
  • Miasto Helsinki (Finlandia)
  • SYKLI (Finlandia)
  • Technical University of Berlin (Niemcy)
Wartość projektu:
1 133 440.40 EUR
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 2

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2022

Rok 2020

wyświetlono 253 razy