Politechnika Dostępna - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Politechnika Dostępna

Projekt obejmuje wsparciem zmiany organizacyjne i podnoszenie świadomości i kompetencji kadry uczelni z zakresu niepełnosprawności poprzez realizację działań mających na celu zapewnienie przez uczelnię dostępności komunikacyjnej, administrowanych stron internetowych, narzędzi informatycznych, procedur kształcenia w kształceniu na poziomie wyższym, wprowadzenie do programów kształcenia modyfikacji zapewniających ich dostępność dla studentów z niepełnosprawnościami oraz działań z zakresu dostępności architektonicznej. Celem projektu jest doprowadzenie Uczelni do jednego z trzech Modeli wsparcia studentów z niepełnosprawnością: mini, midi, maxi. Politechnika Gdańska aplikować będzie do projektu dwuetapowego - w pierwszym roku trwania projektu - zrealizowanie ścieżki mini, w kolejnych latach - ścieżki midi.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
mgr inż. Jakub Olczak
Realizowany w:
Biuro Spraw Studenckich
Typ zgłoszenia:
Fundusze Europejskie [w tym Fundusze Strukturalne]
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 130 razy