Politechnika Gdańska – nowoczesne i przyjazne miejsca dla studentów zagranicznych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Politechnika Gdańska – nowoczesne i przyjazne miejsca dla studentów zagranicznych

Projekt będzie obejmował cztery główne zadania, które przyczynią się do realizacji strategii Wydziału w zakresie umiędzynarodowienia i podnoszenia jakości oferowanych usług dla studentów międzynarodowych i współpracy z absolwentami. Zadania: 1. Program Ambasador (absolwent WZiE) obejmuje: • stworzenie sieci absolwentów zagranicznych, którzy będąc ambasadorami Wydziału będą wsparciem podczas targów edukacyjnych oraz wydarzeniach i akcjach promocyjnych w ich ojczystych krajach. Ambasador będzie prowadził bloga/vlog w mediach społecznościowych, aby trafić do jak największej liczby osób z proponowaną ofertą studiów. • produkcja 4 filmów z udziałem absolwentów, w których ukazana zostanie ich historia „do naśladowania”. • zakup systemu CRM (Customer Relationship Management) przeznaczonego do zarządzania relacjami z absolwentami Wydziału. System pozwoli uporządkować kontakty, zbierając w jednym miejscu m.in. dane kontaktowe, historię współpracy, miejsca pracy 2. Wizyta przedstawicieli szkół polskich • organizacja 2-dniowego wyjazdu integracyjnego do Gdańska dla 30 przedstawicieli szkół polskich – dyrektorów oraz wicedyrektorów: z Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu, z bogatym programem spotkań z władzami i poznaniem możliwości uczelni i Gdańska. 3. Wirtualny spacer po Wydziale • użytkowni samodzielnie będzie poruszał się po Wydziale oraz uczestniczył w przykładowych zajęciach (nagrania z zajęć), opisy wyświetlane będą w każdym pomieszczeniu w różnych językach. 4. Aplikacja na smartfony • Dostępna w języku angielskim na smartfony dla zagranicznych studentów. Będzie służyła do utrzymywania kontaktu Wydziału ze studentem, oferując funkcjonalności przydatne w życiu studenckim. Znaczenie projektu • Działania w projekcie Ambasador przyczynią się do rozwoju współpracy z zagranicznymi absolwentami oraz wykorzystanie ich potencjału w promocji nie tylko Wydziału i Politechniki Gdańskiej ale również Polski i jej procesów edukacyjnych. • Aplikacja Wirtualny spacer pomoże kandydatom i ich rodzicom zapoznać się z Wydziałem bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem, a decyzja odnośnie podejmowanych studiów będzie łatwiejsza. • Wizyta przedstawicieli szkół polskich wesprze działania informacyjno-promocyjne uczelni i wydziału w celu rekrutacji kandydatów z państw wschodnich. • Aplikacja na smartfony przyczyni się do podniesienia poziomu obsługi międzynarodowych kandydatów i studentów będących już na Wydziale.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Welcome Wzie
Program finansujący:
Programy NAWA
Instytucja:
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
mgr Paweł Jacewicz
Realizowany w:
Dziekanat Wydziału Zarządzania i Ekonomii
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 2 razy