Politechnika Wielu Pokoleń - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Politechnika Wielu Pokoleń

Celem projektu Politechnika Wielu Pokoleń jest nabycie i podniesienie przez niestandardowe grupy odbiorców tj. dzieci, młodzież szkolną, dorośli, seniorzy kompetencji samoorganizacyjnych, interpersonalnych, kognitywnych, technicznych i zawodowych. Udział w projekcie pozwoli na ich aktywizację zawodową (obecnie lub w przyszłości), poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań. Pobudzona zostanie aktywność edukacyjna i kulturalna, co z kolei zapobiegać będzie wykluczeniu społecznemu. We współpracy z dwoma partnerami tj. Gminą Miasta Gdańska (Centrum Nauki Hewelianum) oraz Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym uczelnia przygotuje program kształcenia skierowany do 1500 osób we wszystkich grupach wiekowych obejmujący różnego rodzaju zajęcia, przy czym do minimum ograniczono zajęcia wykładowe, a nacisk położono na zajęcia praktyczne: warsztatowe, laboratoryjne, mocno angażujące uczestników. Z racji profilu uczelni tematyka zajęć związana będzie z naukami ścisłymi i techniką: matematyką, fizyką, chemią, elektrotechniką, okrętownictwem, programowaniem oraz z naukami społeczno-ekonomicznymi. Dodatkowo planuje się zajęcia sportowe (zajęcia odpowiadające preferencjom, możliwościom i zainteresowaniom uczestników). Politechnika udostępni słuchaczom swoje laboratoria, sprzęt, sale dydaktyczne i obiekty sportowe.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
POWR.03.01.00-00-T062/18 z dnia 2019-01-30
Okres realizacji:
2019-01-01 - 2021-09-30
Kierownik projektu:
dr Monika Bizewska
Członkowie zespołu:
Realizowany w:
Biuro Rektora
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Kaszubski Uniwersytet Ludowy (Polska)
  • Gmina Miasta Gdańska (Polska)
Wartość projektu:
2 308 635.53 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 222 razy