Półprzezroczyste ogniwa fotowoltaiczne do zastosowań szklarniowych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Półprzezroczyste ogniwa fotowoltaiczne do zastosowań szklarniowych

Rosnąca populacja na świecie stawia wymagania w zakresie produkcji żywności. Ponadto intensyfikacja istniejącego rolnictwa ma poważne konsekwencje środowiskowe, takie jak niezrównoważone zużycie wody, wylesianie i spływ pestycydów. Jednym z obiecujących podejść do zmniejszenia wpływu na środowisko jest rolnictwo oparte na szklarniach, które może znacznie zwiększyć efektywność użytkowania gruntów przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia wody i pestycydów. Głównym ograniczeniem stosowania szklarni jest znacznie wyższe zużycie energii niż w rolnictwie konwencjonalnym. Celem tego projektu jest rozwój szklarni z użyciem zerowej emisji (NZE) zapewniającej realne rozwiązanie dla zrównoważonego rolnictwa. W ramach projektu zaplanowane jest stworzenie półprzezroczystego systemu fotowoltaicznego w zastosowaniu do szklarni. Półprzezroczyste powłoki fotowoltaiczne zapewnią możliwość zmniejszenia negatywnego wpływu wysokiej intensywności światła na wzrost roślin zapewniając pozytywne zacienienie, a jednocześnie generowanie energii elektrycznej dla szklarni. Zarządzanie światłem zostanie osiągnięte nie tylko dzięki półprzezroczystym ogniwom słonecznym, ale także innowacyjnym powłokom (odbicie zależne od długości fali), które przekierują światło w celu zwiększenia wydajności ogniw słonecznych i zmniejszenia negatywnego wpływu światła na rośliny. Narodowe Centrum Nauki (NCN) jest członkiem sieci M-ERA.NET w obszarze materiałoznawstwa dla międzynarodowych programów badawczych. Cele programu wspierają Europejski Zielony Ład poprzez zwrócenie uwagi na czyste i związane z energią technologie. Polska jako członek Unii Europejskiej (UE) podąża za najnowszymi trendami niskoemisyjnej gospodarki energetycznej. Dlatego cele M-ERA.NET są zgodne z polityką energetyczną Polski. Również Politechnika Gdańska utworzyła niedawno Centrum Zaawansowanych Technologii, które skupia się na innowacyjnych materiałach mających zastosowanie w przemyśle. Badania koncentrują się na rozwoju materiałów wykorzystywanych do magazynowania i wytwarzania energii elektrycznej korzystając z odnawialnych źródeł energii. Dlatego cele projektu M-ERA.NET bardzo dobrze wpisują się w bieżące trendy badawcze na uczelni. Również współpraca z Tajwanem i innymi grupami europejskimi wzmocniłaby pozycję Politechniki Gdańskiej w badaniach nad materiałami wykorzystywanymi w energetyce.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
Greenhouse-PV
Program finansujący:
ERA-NET COFUND
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2021/03/Y/ST5/00233 z dnia 2022-07-01
Okres realizacji:
2022-07-02 - 2025-06-30
Kierownik zespołu badawczego:
dr inż. Damian Głowienka
Realizowany w:
Zakład Fizyki Organicznych i Perowskitowych Struktur Fotowoltaicznych
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Infinity PV (Dania)
  • National Taiwan University (Tajwan, Prowincja Chin)
  • Institute of Experimental Botany of the Czech Academy of Sciences (Czechy)
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 18 razy