Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej - PL-Grid - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej - PL-Grid

W ramach niniejszego projektu powstanie otwarta ogólnopolska infrastruktura gridowa wspierająca uprawianie nauki w sposób umożliwiający integrację danych doświadczalnych i wyników zaawansowanych symulacji komputerowych, przy czym badania będą mogły być prowadzone przez geograficznie rozproszone zespoły. Organizacyjnie projekt jest podzielony na pakiety robocze, realizowane przez odpowiednie zespoły: -zarządzanie projektem (ACK CYFRONET); -Infrastruktura sprzętowa (CI TASK); Centrum Operacyjne (ACK CYFRONET); Rozwój oprogramowania e-infrastruktury i narzędzi użytkownika (PCSS); - Szkolenia i wsparcie użytkowników (ICMMiK); Bezpieczeństwo infrastruktury (WCSS)

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
PL-Grid
Program finansujący:
Innowacyjna Gospodarka
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
z dnia 2009-06-01
Okres realizacji:
2009-01-01 - 2012-03-31
Kierownik zespołu badawczego:
mgr inż. Mścisław Nakonieczny
Realizowany w:
Centrum Informat. Trójmiejskiej Akadem.Sieci Komputerowej
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Uniwersytet Warszawski - ICMMiK (Polska)
  • AGH-ACK Cyfronet w Krakowie (Polska)
  • IChB PAN - PCSS Poznań (Polska)
  • Politechnika Wrocławska - WCSS (Polska)
Wartość projektu:
80 513 406.58 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 63 razy