Pomorski system biogazowy - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pomorski system biogazowy

Projekt POM-BIOGAS dotyczy analizy możliwości produkcji biogazu z organicznej frakcji odpadów komunalnych i przemysłowych, jako odnawialnego źródła energii. Ze względu na bariery ekonomiczne, społeczne czy techniczne, pozyskiwanie energii z biogazu w Polsce wciąż nie jest szeroko stosowane. Ostateczne wyniki projektu POM-BIOGAS mogą przyczynić się do weryfikacji gminnych planów gospodarki odpadami jak i popularyzacji biogazowni wykorzystujących odpady organiczne na terenie województwa pomorskiego. Celem projektu jest zarówno redukcja ilości składowanych odpadów, jak i zmniejszenie emisji metanu do atmosfery poprzez analizę zarządzania odpadami organicznymi w kierunku ponownego wykorzystania energii w odniesieniu do ochrony środowiska, uwzględniając wymiar społeczny i ekonomiczny. W ramach projektu przewidziano realizację 4 głównych zadań. 1) Określenie dostępności biomasy z odpadów w danym regionie oraz charakterystyka odpadów organicznych; 2) Optymalizacja procesu otrzymywania biogazu; 3) Analiza efektywnego wykorzystania biogazu oraz określenie różnych możliwości jego wykorzystania; 4) Wykorzystanie odpadów pofermentacyjnych, określenie efektywności rolniczego wykorzystania odpadów pofermentacyjnych. Zaplanowane zadania w projekcie i jego rezultaty będą ściśle związane z działalnością naukowo-dydaktyczną realizowaną w Politechnice Gdańskiej.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
POM-BIOGAS
Program finansujący:
Polsko-Norweska Współpraca Badawcza
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
Pol-Nor/202919/57/2013 z dnia 2013-09-30
Okres realizacji:
2013-07-01 - 2016-10-31
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. inż. Jan Hupka
Realizowany w:
Wydział Chemiczny
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • BioBaltica Sp. z o.o. (Polska)
  • Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk (Polska)
  • Aquateam AS COWI (Norwegia)
Wartość projektu:
3 948 097.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 136 razy