Pompa tłoczkowa o przemieszczonej osi obrotu tarczy - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Pompa tłoczkowa o przemieszczonej osi obrotu tarczy

Projekt ma na celu zaprojektowanie i zbadanie pompy wielotłoczkowej osiowej o przesuniętej osi obrotu tarczy. Pompa taka w stosunku do rozwiązań konkurencyjnych charakteryzuje się zwiększoną sprawnością objętościową i całkowitą w zakresie małych kątów przesterowania wychylnej tarczy. W ramach projektu zbudowane zostaną dwa prototypy i powstanie konstrukcja pompy możliwa do wdrożenia przez firmę zewnętrzną, oraz przeprowadzone zostaną badania podstawowe, których wyniki zostaną opublikowane w artykułach.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
PTOOP
Program finansujący:
LIDER
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr inż. Paweł Załuski
Realizowany w:
Katedra Mechaniki i Mechatroniki
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 100 razy