Poroelastyczne nawierzchnie drogowe dla ochrony środowiska - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Poroelastyczne nawierzchnie drogowe dla ochrony środowiska

Głównym celem projektu jest rozwianie wątpliwości (technicznych i ekonomicznych), co do stosowania cichych nawierzchni typu PERS, poprzez wykonanie trwałych odcinków nawierzchni w pełnej skali. Zadaniem naukowców jest opracowanie trwałej, opłacalnej pod względem ekonomicznym Poroelastycznej Nawierzchni Drogowej (Poroelastic Road Surface -PERS) z przerobionych zużytych opon samochodowych. Nawierzchnia taka będzie miała korzystny wpływ na środowisko naturalne, nie tylko poprzez znaczące obniżenie hałasu i wibracji powstających podczas ruchu pojazdów, ale pomoże również rozwiązać problem trzech milionów ton zużytych opon, które w ciągu roku są składowane lub spalane w krajach UE. W konsekwencji ograniczone zostanie skażenie ziemi i powietrza. Zakłada się, że optymalizacja składu mieszanki poroelastycznej może doprowadzić również do spadków oporów toczenia koła, a konsekwencją tego może być obniżenie emisji CO2 i innych gazów zawartych w spalinach.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
PERSUADE
Program finansujący:
7 PROGRAM RAMOWY UE
Instytucja:
Komisja Europejska
Porozumienie:
226313 z dnia 2009-08-17
Okres realizacji:
2009-09-01 - 2015-08-31
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Jerzy Ejsmont
Realizowany w:
Wydział Mechaniczny
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
 • NCC ROADS A/S (Dania)
 • CENTRE DE RECHERCHES ROUTIERES - OPZOEKINGSCENTRUM VOOR DE WEGENBOUW (Belgia)
 • DURA VERMEER INFRASTRUCTUUR BV (Holandia)
 • ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE (Słowenia)
 • HET ELASTOMERTECHNIK GMBH (Niemcy)
 • KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (Belgia)
 • INSTITUT FRANCAIS DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT ET DES RESEAUX (Francja)
 • DANISH ROAD DIRECTORATE, DANISH ROAD INSTITUTE (Dania)
 • STATENS VAG- OCH TRANSPORTFORSKNINGSINSTITUT (Szwecja)
 • EUROPEAN TYRE RECYCLERS ASSOCIATION (Francja)
 • INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW (Polska)
Wartość projektu:
4 678 595.00 EUR
Typ zgłoszenia:
Międzynarodowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt zagraniczny/międzynarodowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 3

 • Kategoria

 • Rok

 • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2018

wyświetlono 126 razy