Porównanie lipidowych odcisków palca szczepów gronkowca złocistego z wykorzystaniem techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (LC-Q-TOF-MS) i zaawansowanych technik chemometrycznych. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Porównanie lipidowych odcisków palca szczepów gronkowca złocistego z wykorzystaniem techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (LC-Q-TOF-MS) i zaawansowanych technik chemometrycznych.

Staphylococcus aureus - gram-dodatnia bakteria, jest jednym z najpowszechniej występujących ludzkich czynników zakaźnych. Od wielu lat jest jednym z głównych patogenów odpowiedzialnych za zakażenia szpitalne oraz pozaszpitalne u ludzi. Trudności z leczeniem zakażeń wywoływanych przez ten mikroorganizm, związane są z wystepującą opornością na różnego rodziaju antybiotyki. Ze względów diagnostycznych i farmakologicznych celowym jest wnikliwie poznanie mechanizmów antybiotykooporności oraz poszukiwanie nowych celów molekularnych w leczeniu zakażen gronkowca złocistego . Analiza lipidowych odcisków palca szczepów S. aureus z zastosowaniem nowej, oryginalnej metody analitycznej oraz wskazanie statystycznie istotnych różnic pomiędzy nimi, będzie znaczącym wkładem w stan wiedzy dotyczący różnic jakościowych oraz ilościowych lipidomów szczepów S. aureus o zróżnicowanej wrażliwości na antybiotyki. Dalsza intepretacja biologiczna polegająca na powiązaniu wskazanych lipidów różnicujących izolaty ze szlakami metabolicznymi ich biosyntezy, przyczyni się do uzupełnienia wiedzy na temat mechanizmów oporności tych bakterii na antybiotyki. W konsekwencji może to doprowadzić do wskazania nowych celów molekularnych w leczeniu zakażeń S. aureus. Zaproponowane, innowacyjne rozwiązanie analityczne pozwoli także na podjęcie próby klasyfikacji kilkudziesięciu badanych izolatów na podstawie ich charakterystycznego wzoru lipidowego z wykorzystaniem zaawansowanych technik chemometrycznych. Różnicowanie izolatów gronkowca złocistego na podstawie lipidowego odcisku palca może okazać się cennym narzędziem diagnostycznym zakażeń S.aureus oraz nadaje projektowi cenny aspekt aplikacyjny. Wyniki uzyskane w trakcie realizacji projektu pozwolą na opublikowanie artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2014/13/N/ST4/03899 z dnia 2015-02-18
Okres realizacji:
2015-02-18 - 2016-08-17
Kierownik projektu:
dr inż. Weronika Hewelt-Belka
Realizowany w:
Katedra Chemii Analitycznej
Wartość projektu:
74 880.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 94 razy