Poszukiwanie interesariuszy transformacji energetycznej w mieście krawędziowym - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Poszukiwanie interesariuszy transformacji energetycznej w mieście krawędziowym

Projekt dotyczy analizy możliwościami wzrostu efektywności struktur miejskich przy odpowiednim wykorzystaniu lokalnego potencjału sektora MSP jako interesariuszy klastrów energetycznych. Dzięki temu zdecentralizowana produkcja energii elektrycznej, może stać się alternatywą, która swój potencjał będzie opierać o rozproszone formy przestrzenne i organizacyjne (klastry energetyczne) skupione wokół przedsiębiorców na przedmieściach. Takie ujęcie stanowi nowe pole badawcze, które jak dotąd jest wciąż znacznie słabiej rozpoznane w literaturze przedmiotu. Na tej podstawie można już zakreślić wstępna tezę badawczą, która opiera się o konieczność wykorzystania potencjału przedsiębiorców prowadzących MSP do budowania efektywnych energetycznie polskich przedmieść. W tym kontekście potencjał wynikający ze specyfiki polskich przedmieść i modelu miasta krawędziowego może przyczynić się do budowania takich struktur. Badania wstępne mają na celu identyfikację potencjału przestrzennego dla możliwości budowania form współpracy w ramach klastrów energetycznych na przedmieściach. Potencjał przestrzenny rozumiany jest jako identyfikacja układu przestrzennego i funkcjonalnego, z uwzględnieniem MSP, który wyłoni interesariuszy transformacji energetycznej w mieście krawędziowym.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
MINIATURA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr hab. inż. arch. Justyna Martyniuk-Pęczek
Realizowany w:
Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 31 razy