Powierzchniowe krzywe osobliwe w wypadkowej termodynamice powłok - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Powierzchniowe krzywe osobliwe w wypadkowej termodynamice powłok

Celem projektu jest uogólnienie ostatnio sformułowanej wypadkowej, dwuwymiarowej (2W), nieliniowej termodynamiki powłok na zagadnienia osobliwe, w których występują stacjonarne i ruchome krzywe osobliwe na powierzchni podstawowej powłoki. Wszystkie naukowe cele sformułowane powyżej są nowymi w literaturze. Oczekujemy, w szczególności, że uzyskane tu nowe wyniki w sposób istotny mogą wpłynąć na modelowanie powłok wielopłatowych z odkształcalnymi połączeniami oraz procesów przekształceń fazowych w cienkich warstwach ze stopów z pamięcią kształtu. Proponowane tu nowe ogólne zagadnienie brzegowe termodynamiki powłok z osobliwościami krzywoliniowymi ma charakter uniwersalny, mogący mieć zastosowanie w modelowaniu wielu innych osobliwych procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych w cienkich warstwach materii. Przykładami osobliwych zagadnień fizycznych w powłokach są m.in. proces rozprzestrzeniania się czoła fali, styk materiałów o różnych własnościach, zjawisko pękania, plastyczne pasma ścinania itp. Niektóre osobliwe zagadnienia w ciałach cienkich nie maja oczywistych odpowiedników w 3W termodynamice ośrodka, jak np. krzywoliniowe defekty w nanorurkach i arkuszach grafenu, struktury typu namiotów i tuneli występujące w martenzytycznej przemianie cienkich błon, krzywoliniowe przekształcenia biologiczne w biomembranach itp. Dlatego uważamy, że zapowiadane w projekcie wyniki mogą mieć wpływ na rozwój również niektórych z ww. dyscyplin.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
SONATA
Porozumienie:
UMO-2012/05/D/ST8/02298 z dnia 2013-02-18
Okres realizacji:
2013-02-18 - 2017-12-17
Kierownik projektu:
dr inż. Violetta Konopińska-Zmysłowska
Realizowany w:
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
Wartość projektu:
450 610.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

Filtry

wszystkich: 3

  • Kategoria

  • Rok

  • Opcje

wyczyść Filtry wybranego katalogu niedostępne

Katalog Projektów

Rok 2018

  • ON AXIALLY SYMMETRIC SHELL PROBLEMS WITH REINFORCED JUNCTIONS
    Publikacja

    Within the framework of the six-parameter nonlinear resultant shell theory we consider the axially symmetric deformations of a cylindrical shell linked to a circular plate. The reinforcement in the junction of the shell and the plate is taken into account. Within the theory the full kinematics is considered. Here we analyzed the compatibility conditions along the junction and their in uence on the deformations and stressed state.

    Pełny tekst do pobrania w serwisie zewnętrznym

Rok 2019

Rok 2021

wyświetlono 195 razy