PRACE - Szósta faza inplementacji (PRACE 6th Implementation Phase Project) - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

PRACE - Szósta faza inplementacji (PRACE 6th Implementation Phase Project)

Cel projektu to rozbudowa istniejącej infrastruktury PRACE o nowe lub udoskonalone usługi wspomagające prace rozproszonych systemów HPC. Politechnika Gdańska jako trzecia strona projektu realizuje zadanie WP6, WP7 i WP2 we współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania i skupia się na realizacji zadań operacyjnych związanych z funkcjonowaniem rozproszonej infrastruktury PRACE HPC. Ponadto CI TASK będzie zaangażowane w aktywność dotyczącą wsparcia migracji aplikacji na środowiska HPC.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
PRACE-6IP
Program finansujący:
Premia na Horyzoncie
Instytucja:
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
mgr Marta Pliszka
Realizowany w:
Dział Komputerów Dużej Mocy
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 11 razy