Proces różnicowania działalności handlowej w procesach rozwoju ekonomicznego - aspekty teoretyczne i międzynarodowe empiryczne analizy porównawcze - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Proces różnicowania działalności handlowej w procesach rozwoju ekonomicznego - aspekty teoretyczne i międzynarodowe empiryczne analizy porównawcze

Proponowana tematyka projektu badawczego należy do dziedziny nieinwazyjnych i nieniszczących badań (NDE/NDT) szerokiej klasy obiektów i materiałów. Jest związana z optyczną tomografią koherentna, nowoczesną optyczną bezkontaktową i nieniszczącą techniką obrazowania wewnętrznej struktury materiałów i obiektów z mikrometrową rozdzielczością. Głównym celem naukowym wnioskowanego projektu jest poprawa właściwości metrologicznych i rozszerzenie funkcjonalności systemów polaryzacyjnej optycznej tomografii koherentnej (PS-OCT) przez zastosowanie spektroskopowej metody analizy promieniowania optycznego wstecznie rozproszonego przez badany obiekt. Nowa metoda umożliwi pomiar lokalnych zmian wielkości wewnątrz badanego materiału takich jak współczynnik załamania, parametry charakteryzujące optyczną anizotropię oraz rozpraszanie w funkcji długości fali. Nowe rozwiązanie posłuży do dokładniejszego i lepszego badania współczesnych materiałów i obiektów stosowanych między innymi w fotowoltaice, elektronice organicznej czy technologii MEMS i MOEMS a także umożliwi przeprowadzenie nieniszczących pomiarów właściwości nowych materiałów o złożonej strukturze, w tym domieszkowanych nanoczastkami, o unikatowych cechach. Bezpośrednim rezultatem prac będzie opracowanie metody spektralnej analizy stanu polaryzacji promieniowania optycznego wstecznie rozproszonego, przeznaczonej do zastosowania w systemach PS-OCT, oraz laboratoryjny system o dużych możliwościach adaptacji do specyfiki badanego obiektu. System ten będzie przeznaczony do prowadzenia zaawansowanych, nieniszczących badań materiałów i obiektów technicznych na potrzeby nauki i przemysłu.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2011/01/B/HS4/04759 z dnia 2014-12-16
Okres realizacji:
2011-12-16 - 2015-12-15
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Aleksandra Parteka
Realizowany w:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Wartość projektu:
91 000.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 30 razy