Proces termochemicznego upłynniania jako proekologiczna metoda zagospodarowywania odpadów drewnopodobnych - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Proces termochemicznego upłynniania jako proekologiczna metoda zagospodarowywania odpadów drewnopodobnych

Głównym celem przekładanego projektu jest opracowanie modelowego procesu zagospodarowania odpadów drewnopodobnych w procesie upłynniania biomasy. Projekt obejmuje szereg badań dotyczących wpływu parametrów procesu upłynniania oraz składu mieszaniny reakcyjnej na strukturę chemiczną i właściwości otrzymanych polioli. W trakcie realizacji projektu zostanie wykonana analiza chemiczna i fizyczna struktury odpadów drewnopodobnych. Na tym etapie zostanie określona również procentowa zawartość pierwiastków w strukturze, zawartość metali ciężkich oraz podstawowych składników drewna takich jak celuloza i lignina. Informacja o składzie odpadów umożliwi oszacowanie wpływu wieloletniego użytkowania i udziału substancji niedrzewnych (klejów i zanieczyszczeń) na przebieg proponowanego procesu. Co więcej, w ramach prac projektowych zaplanowano zbadanie wpływu czasu reakcji, ciśnienia i temperatury na proces i właściwości otrzymanego produktu. Określenie wpływu parametrów tego procesu pozwoli na jego pełne zdefiniowanie, a także pozwoli oszacować zdolność do zwiększenia skali projektu. Ponadto prowadzenie procesu w podwyższonym ciśnieniu umożliwi skrócenie czasu reakcji oraz zwiększenie ilości wprowadzonego do reaktora odpadu drewnopodobnego w jednym cyklu produkcyjnym. Zbadany zostanie również wpływ wybranego rodzaju odpadów, stopnia rozdrobnienia oraz jego ilości na parametry procesu i właściwości otrzymanych polioli.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
OPUS 22
Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Łukasz Piszczyk
Realizowany w:
Katedra Technologii Polimerów
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 21 razy