Program Rozwoju Kompetencji studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Program Rozwoju Kompetencji studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji oczekiwanych przez pracodawców wśród 240 (101M;139K) studentów ostatnich dwóch semestrów lat studiów I lub II stopnia na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, w tym 80 studentów Analityki Gospodarczej oraz Informatyki i Ekonometrii i 160 studentów Zarządzania poprzez ich udział w certyfikowanych szkoleniach i warsztatach, wizytach studyjnych oraz projektach studenckich organizowanych z udziałem pracodawców współpracujących z Wydziałem w okresie od XII 2015 do VII 2017. Dzięki zaplanowanym działaniom, 240 studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej podniesie swoje kompetencje, odpowiadające potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, co przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER oraz wpisuje się w Strategię Rozwoju Politechniki Gdańskiej oraz Strategię Rozwoju Wydział Zarządzania i Ekonomii PG czyli tzw. koncepcję SMART University.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
POWR.03.01.00-00-K219/15 z dnia 2016-06-28
Okres realizacji:
2016-04-01 - 2017-12-31
Kierownik projektu:
dr hab. Julita Wasilczuk
Realizowany w:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Wartość projektu:
1 617 456.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 69 razy