Program wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2 - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Program wsparcia kosztów utrzymania infrastruktury badawczej Panda 2

Program ukierunkowany jest na wsparcie kosztów utrzymania infrastruktury B+R zbudowanej lub przebudowanej dzięki realizacji projektów w ramach II osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-13, dla których ostateczne koszty kwalifikowalne dofinansowane ze środków POIG wyniosły co najmniej 50 mln zł i za pomocą których można prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe oraz świadczyć usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych. Koszty kwalifikowalne projektu CD NIWA realizowanego w latach 2013-2015 ze środków POIG w CI TASK przekroczyły wartość 50 mln zł. Środki w ramach programu będą przyznawane na 5 lat.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
PANDA 2
Program finansujący:
INNY
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
PANDA2/3/2016 z dnia 2016-07-04
Okres realizacji:
2016-07-04 - 2020-12-31
Kierownik projektu:
prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk
Realizowany w:
Centrum Informat. Trójmiejskiej Akadem.Sieci Komputerowej
Wartość projektu:
1 163 080.62 PLN
Typ zgłoszenia:
Inny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 137 razy