Projektowanie anten szerokopasmowych z wykorzystaniem szybkich metod optymalizacji wielokryterialnej - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projektowanie anten szerokopasmowych z wykorzystaniem szybkich metod optymalizacji wielokryterialnej

Celem projektu jest rozwiązanie problemu szybkiej wielokryterialnej optymalizacji współczesnych struktur antenowych. Optymalizacja wielokryterialna wprowadza konieczność jednoczesnego spełnienia wielu przeciwstawnych wymagań projektowych, zatem konieczne jest poszukiwanie całej grupy struktrur kompromisowych. Optymalne w tym kontekście są rozwiązania, dla których polepszenie własności względem jednego ze stawianych kryteriów nie jest możliwe bez ich pogorszenia względem pozostałych. Poszukiwanie grupy najlepszych rozwiązań układowych wymaga zastosowania odmiennych technik niż w przypadku klasycznych problemów jednokryterialnych. Dobre rezultaty można uzyskać poprzez użycie populacyjnych algorytmów metaheurystycznych. Zastosowanie metaheurystyk wymaga jednak przeprowadzenia ogromnej ilości symulacji anteny, co jest o tyle problematyczne, że modele współczesnych struktur wymagają zastosowania kosztownych numerycznie symulatorów elektromagnetycznych. Z tego względu bezpośrednie zastosowanie procedur optymalizacji wielokryterialnej jest ograniczone. W projekcie proponuje się zastosowane trzech poziomów dokładności modelu anteny: dokładny model elektromagnetyczny, jego uproszczony model zastępczy oraz szybki model aproksymacyjny. Koszt przygotowania modelu aproksymacyjnego ogranicza jego zastosowanie, gdyż zmienności poszczególnych parametrów anteny są przeważnie nadmiarowe. Z tego względu opracowano algorytmy redukcji przestrzeni zmiennych projektowych, które pozwalają na skonstruowanie dokładnego modelu aproksymacyjnego nawet z wykorzystaniem ograniczonej ilości próbek. Przygotowany model może być zastosowany w algorytmach metaheurystycznych do szybkiej optymalizacji wielokryterialnej. Uzyskane wyniki będą podlegać korekcji w celu uzyskania dokładnych rozwiązań układowych. Badania w ramach projektu pozwolą na stworzenie spójnej techniki szybkiego projektowania współczesnych anten przy koszcie obliczeniowym stanowiącym niewielki ułamek optymalizacji bezpośredniej z wykorzystaniem populacyjnych metaheurystyk. Oczekuje się, że realizacja badań w sposób istotny przyczyni się do rozwoju technik projektowania współczesnych struktur antenowych. Co więcej, uzyskane wyniki będą podstawą przyszłej rozprawy doktorskiej autora, co stanowi o ich istotnym znaczeniu dla PG.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
ETIUDA
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
z dnia 2014-08-13
Okres realizacji:
2014-08-13 - 2015-09-30
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Adrian Bekasiewicz
Realizowany w:
Katedra Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej
Wartość projektu:
65 650.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 53 razy