Projektowanie uniwersalne w edukacji architektów - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Projektowanie uniwersalne w edukacji architektów

Zmiany prawne wymagają przygotowania architektów do projektowania środowiska zbudowanego uwzględniającego potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób starszych i z niepełnosprawnościami. Projekt zakłada kształcenie studentów architektury w ramach przygotowanych przez NCBiR trzech modułów na studiach inżynierskich i magisterskich. Projekt przewiduje wykształcenie maksymalnej liczby absolwentów (3 roczniki absolwentów), którzy będą mieć kompetencje w zakresie stosowania projektowania uniwersalnego, w szczególności w jego praktycznym aspekcie.Zajęcia przygotowane w ramach projektu obejmą zagadnienia odpowiedzialności społecznej zawodu architekta za tworzenie przestrzeni przyjaznej osobom ze szczególnymi potrzebami, Dzięki projektowi PG pozyska narzędzia do prowadzenia zajęć symulacyjnych potrzeby osób z niepełnosprawnościami w ramach modułu 1, takie jak kombinezony symulacyjne osób starszych, wózki inwalidzkie, symulatory widzenia itp.. Do zajęć projektowych zakupione zostaną programy do projektowania ergonomicznego uwzględniające modelowanie 3D.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
PU EDU ARCH
Program finansujący:
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Instytucja:
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) (The National Centre for Research and Development)
Porozumienie:
POWR.03.05.00-00-PU36/19 z dnia 2020-05-21
Okres realizacji:
brak danych - brak danych
Kierownik projektu:
dr hab. inż. arch. Marek Wysocki
Realizowany w:
Katedra Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego
Typ zgłoszenia:
Fundusze Europejskie [w tym Fundusze Strukturalne]
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 160 razy