Propolis i polifenoly pozyskiwane z tego produktu jako potencjalne środki przeciwgrzybicze - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Propolis i polifenoly pozyskiwane z tego produktu jako potencjalne środki przeciwgrzybicze

Pomimo dużej częstotliwości występowania infekcji grzybiczych liczba dostępnych aktualnie leków stosowanych w terapii tego typu chorób jest bardzo ograniczona. Istotnym problemem jest to, że wszystkie leki stosowane w terapii kandydoz zaliczane są do czterech podstawowych klas chemicznych: polienów, azoli, echinokandyn, alliloamin, w praktyce klinicznej stosuje się też 5-fluorocytozynę. Tak niskie zróżnicowanie chemiczne skutkuje na przykład szybkim rozwojem mechanizmów oporności na te leki. Istnieje, więc pilna potrzeba poszukiwania nowych środków i substancji, które mogłyby być stosowane w terapii zakażeń grzybiczych. Wyniki badań wstępnych przeprowadzonych w naszym zespole wykazały znaczny potencjał przeciwgrzybowy ekstraktów etanolowych propolisu pszczelego (EEPs – z ang. ethanolic extracts of prpolis) pozyskiwanego w polskich pasiekach. Nasze wstępne badania wykazały także synergiczny efekt polskiego propolisu w połączeniu z flukonazolem i worykonazolem oraz wyższy potencjał przeciwgrzybiczy próbek propolisów o wysokiej zawartości flawonoidów. Celem badań planowanych w ramach powyższego projektu jest: identyfikacja składników aktywnych propolisu, określenie ich aktywności przeciwgrzybowej in vitro i in vivo (w mysich układach modelowych), zbadanie ewentualnych interakcji synergistycznych z lekami przeciwgrzybowymi oraz ustalenie mechanizmów molekularnych przeciwgrzybowej aktywności składników propolisu. Badania prowadzone będą we współpracy z partnerami zagranicznymi: prof. Patrickiem Van Dijck z Katolickiego Uniwersytetu w Leuven i prof. Davidem Williams’em z Cardiff University

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
OPUS
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2020/39/B/NZ7/02901 z dnia 2021-07-20
Okres realizacji:
2021-07-20 - 2025-07-19
Kierownik projektu:
dr hab. inż. Piotr Szweda
Realizowany w:
Katedra Technologii Leków i Biochemii
Instytucje zewnętrzne
biorące udział w projekcie:
  • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (Polska)
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 200 razy