Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego EUREKA w Sopocie - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przebudowa i remont wraz z wyposażeniem Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego EUREKA w Sopocie

Przedmiotem projektu jest remont, przebudowa, zakup wyposażenia i zagospodarowanie terenu na potrzeby Centrum Szkoleniowo – Rehabilitacyjnego „Eureka” w Sopocie. Jest to nieruchomość należąca do Politechniki Gdańskiej, obejmująca budynki zlokalizowane w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7, 9 i 11, które położone są bezpośrednio przy promenadzie nadmorskiej, w strefie ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Sopotu, wpisanego na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 12.02.1979 r. do rejestru zabytków. Co więcej, obiekty te są także indywidualnie ujęte w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Są to budynki o ogromnych walorach historycznych i kulturowych, których stan techniczny z roku na rok ulega pogorszeniu, co nie pozwala na wprowadzenie nowych usług ani na podniesienie jakości aktualnej oferty. Konieczne jest zabezpieczenie obiektów przed dalsza degradacją, podniesienie standardu wnętrz, dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych i zagospodarowanie terenu działki. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie celów komercyjnych i społecznych odnoszących się do rozwoju funkcji miejskich i metropolitalnych miasta Sopotu, jak również działalności naukowej Politechniki Gdańskiej jako najważniejszej publicznej uczelni wyższej w województwie pomorskim.

Informacje szczegółowe

Akronim projektu:
CSR EUREKA
Program finansujący:
Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
Instytucja:
Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Porozumienie:
IJ15-02801 z dnia 2016-01-29
Okres realizacji:
2015-12-30 - 2017-12-31
Kierownik projektu:
mgr inż. Piotr Iwańczak
Wartość projektu:
18 990 352.56 PLN
Typ zgłoszenia:
Fundusz Strukturalny
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 44 razy