Przedsiębiorczość nieproduktywna - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przedsiębiorczość nieproduktywna

Celem projektu jest analiza nieproduktywnej przedsiębiorczości w Polsce, wynikającej z otoczenia instytucjonalnego interpretowanego w kategoriach nowej ekonomii instytucjonalnej. Autorzy zamierzają to osiągnąć poprzez m.in.: analizę tychże uwarunkowań instytucjonalnych, próbę bardziej precyzyjnego zdefiniowania przedsiębiorczości produktywnej i nieproduktywnej oraz opracowanie miernika pozwalającego określić stopień nieproduktywności w Polsce na tle innych krajów oraz scharakteryzowania form i struktury przedsiębiorczości nieproduktywnej wśród polskich przedsiębiorców.Projekt zakłada przeprowadzenie wnikliwych badań wtórnych w celu opracowania wcześniej wymienionego miernika.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
GRANT MNiSW
Instytucja:
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW)
Porozumienie:
3051/B/H03/2010/38 z dnia 2010-04-15
Okres realizacji:
2010-04-15 - 2015-04-14
Kierownik zespołu badawczego:
prof. dr hab. Piotr Dominiak
Realizowany w:
Wydział Zarządzania i Ekonomii
Wartość projektu:
140 000.00
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 77 razy