Przestrzenne aspekty zarządzania przewietrzaniem miasta i monitorowania jakości powietrza: zintegrowana metoda oceny. Studia przypadku Gdańska, Poznania i Warszawy. - Projekt - MOST Wiedzy

Wyszukiwarka

Przestrzenne aspekty zarządzania przewietrzaniem miasta i monitorowania jakości powietrza: zintegrowana metoda oceny. Studia przypadku Gdańska, Poznania i Warszawy.

Proces planowania miasta, w którym uwzględnia się zarządzanie i monitorowanie jakości powietrza, wymaga holistycznego podejścia oraz nowych narzędzi badawczych. W tym celu została opracowana nowa zintegrowana metoda oceny, która ma na celu wyznaczenie stref przewietrzania miasta (ang. UVZ) w oparciu o parametry struktury urbanistycznej, a także ocenę reprezentatywności istniejących systemów monitoringu jakości powietrza, zwłaszcza w zakresie potencjalnego wpływu układu budynków i ulic na pomiary prowadzone przez poszczególne stacje referencyjne. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone badanie w oparciu o system informacji geograficznej (ang. GIS), którego celem będzie wyznaczenie stref przewietrzania i zapewnienie tła dla badan w skali lokalnej poprzez określenie obszarów problemowych. Następnie reprezentatywność stacji monitoringu jakości powietrza zostanie poddana ocenie w badaniach pilotażowych przy użyciu oprogramowania do obliczeniowej mechaniki płynów (ang. CFD). W badaniach tych zostaną wykorzystane parametryczne modele 3D obszarów otaczających stacje monitoringu jakości powietrza, które zostaną wykonane przy wykorzystaniu narzędzi GIS. W celu poddania przedstawionej metody badawczej walidacji, zostaną przeprowadzone trzy studia przypadku Gdańska, Poznania i Warszawy. Zaproponowana zintegrowana metoda oceny pomoże w rozwoju obecnego stanu wiedzy w zakresie planowania urbanistycznego, gospodarki przestrzennej i inżynierii środowiska w odniesieniu do jakości powietrza na obszarach miejskich. Uzyskane wyniki badan przyczynią się do bieżącego rozumienia procesu zarządzania przewietrzaniem miasta. Ponadto pozwolą ocenić skuteczność istniejących systemów monitoringu jakości powietrza w badanych miastach. realizacja projektu zapewni również nową aparaturę badawczą dla politechniki Gdańskiej.

Informacje szczegółowe

Program finansujący:
PRELUDIUM
Instytucja:
Narodowe Centrum Nauki (NCN) (National Science Centre)
Porozumienie:
UMO-2019/33/N/HS4/00978 z dnia 2020-02-05
Okres realizacji:
2020-02-05 - 2022-02-04
Kierownik projektu:
mgr inż. arch. Joanna Badach
Realizowany w:
Katedra Architektury Miejskiej i Przestrzeni Nadwodnych
Wartość projektu:
128 378.00 PLN
Typ zgłoszenia:
Krajowy Program Badawczy
Pochodzenie:
Projekt krajowy
Weryfikacja:
Politechnika Gdańska

wyświetlono 1224 razy